fbpx
Wat geef ik een hbo of wo stagiair voor stagevergoeding?
HomeBlogWat geef ik een hbo of wo stagiair voor stagevergoeding?

Wat geef ik een hbo of wo stagiair voor stagevergoeding?

Stagiairs zijn om meerdere redenen erg waardevol voor je organisatie. Hoewel uitdaging in de stage en goede begeleiding voor studenten het voornaamste zijn, stellen zij een stagevergoeding ook erg op prijs. Studeren kost immers geld. Maar hoe hoog dient deze stagevergoeding te zijn? We geven je hiervoor graag een aantal richtlijnen.

Wil je studenten belonen voor hun inzet en gemotiveerd houden, dan is het belangrijk dat je goed nadenkt over de hoogte van de stagevergoeding die je uitkeert. Bij het bepalen van de hoogte van deze vergoeding kun je rekening houden met een aantal factoren:

1. Het type stage

Er bestaan verschillende type stages, zoals een snuffelstage, meeloopstage, afstudeerstage of onderzoekstage. Een snuffelstage vindt over het algemeen plaats in het eerste of tweede jaar van een hbo opleiding en is erop gericht om studenten kennis te laten maken met het vakgebied waarin ze studeren. Bij een meeloopstage staat het meewerken binnen de organisatie centraal. Dit type stage vindt gebruikelijk in het tweede of derde jaar van de studie plaats. Een afstudeerstage of onderzoeksstage is het slotstuk van de studie en vindt daarom plaats in het laatste jaar van de opleiding. In deze stage staat het uitvoeren van een onderzoek centraal en is er geen of minder ruimte om mee te werken binnen de organisatie. Het is gebruikelijk een hogere stagevergoeding te geven, naarmate studenten zich verder in hun studie bevinden. Ze hebben dan immers meer kennis en ervaring en kunnen daardoor van grotere toegevoegde waarde zijn voor jullie bedrijf.

2. Opleidingsniveau

Waar er bij het salaris van medewerkers rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau, zie je dat ook terug bij de hoogte van de stagevergoeding. Een universitaire stagiair kan complexere problemen oplossen dan een student op hbo-niveau. Het is dan ook gebruikelijk om studenten op een hoger opleidingsniveau een hogere stagevergoeding te bieden.

3. Duur van de stage

Het inwerken van een medewerker kost tijd, zo werkt dat bij een stagiair ook. Hoe langer een stagiair bij je bedrijf stageloopt, hoe beter deze stagiair zijn of haar draai vindt en hoe hoger diens toegevoegde waarde wordt. Logischerwijs kun je over een langere periode meer werk verzetten en een groter, complexer onderzoek uitvoeren. Als richtlijn kun je daarom aanhouden: hoe langer de stage, hoe hoger de vergoeding.

4. Opleidingsrichting

In sommige markten, zoals de IT- en technieksector, is waardevol talent erg schaars. Het is voor deze studenten relatief gemakkelijk om aan een stageplaats te komen. Zoals aangeven is de hoogte van de stagevergoeding niet de belangrijkste reden om een stageplaats te kiezen, maar het kan natuurlijk wel meespelen in de keuze, net zoals dat bij de keuze van een baan meespeelt. In markten waarin studenten schaarser zijn, gebruiken bedrijven de stagevergoeding om de concurrentieslag om interessante talenten te winnen. Een passende regel om te volgen is dus: hoe schaarser het talent, hoe hoger de stagevergoeding die gemiddeld betaald wordt.

Concrete cijfers

De belangrijkste factoren bij het bepalen van de stagevergoeding zijn het opleidingsniveau, het type stage, de stageduur en de opleidingsrichting. We hebben deze factoren samengevat in onderstaande tabel en daarbij een richtlijn gegeven voor de hoogte van de stagevergoedingen die veelal gegeven worden. Je kunt hiermee voor jezelf bepalen welke hoogte van stagevergoeding bij jullie bedrijf en stageopdracht past.

  Hbo-niveau   Universitair niveau

Snuffelstage*
  €50 – €150               –

Meeloopstage*
  €175 – €350   €200 – €375

Afstudeerstage /
onderzoeksstage*
  €200 – €450   €225 – €500

* We gaan hierbij uit van een fulltime stage (5 dagen per week)

Aanvullend op de stagevergoeding: reiskosten

Hbo en wo studenten hebben voor de nominale lengte van hun studie, plus één extra jaar, recht op een studenten OV. Stagiaires zijn daardoor normaliter in het bezit van een studenten OV kaart, waarmee zij gratis kunnen reizen. Het is in dit geval dan ook niet gebruikelijk om een reisvergoeding voor woon-werkverkeer te geven. Heeft de student geen gratis OV-kaart of ligt jullie bedrijf erg afgelegen, waardoor het slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dan kun je overwegen de stagiair hiervoor een tegemoetkoming te geven. Dit kan in de vorm van een vast bedrag per maand, een reiskaart voor het OV, of een vergoeding per kilometer. Je kunt hierbij de gebruikelijke regeling binnen jullie organisatie als uitgangspunt nemen, of de vier factoren meewegen die we in deze blog beschrijven.

Jullie stagevergoeding bepalen

Het is dus zeer gebruikelijk en soms zelfs noodzakelijk om een stagevergoeding te geven voor de inzet van de stagiair. Je bent het echter niet wettelijk verplicht, tenzij het is vastgelegd in je cao. Goede stagiairs zijn zeer waardevol, dus ons advies: laat je mate van waardering blijken in de vorm van een nette stagevergoeding.

Heb je moeite met het vinden van goede stagiairs voor jouw organisatie? Wij helpen je graag aan het beste talent. Benieuwd hoe? Lees hier mee over onze werkwijze of neem direct contact met ons op!

Stagewerving stagiairs