Terug naar overzicht

Engelstalig cv

Bij steeds meer bedrijven is Engels de voertaal. Bedrijven communiceren in het Engels en verlangen dit ook van hun werknemers. Het is gebruikelijk én aan te raden om op een Engelstalige vacature zowel je cv als je sollicitatiebrief in het Engels in te sturen. Maar wat is nou het verschil tussen een Engelstalige cv en een Nederlandstalige cv? 

Opbouw 
Een Engelstalige cv komt in grote lijnen overeen met een Nederlandstalige cv. De opbouw is vrijwel hetzelfde. Een Engelstalige cv bevat echter, onder de persoonsgegevens, een extra kopje, namelijk het kopje Career Objective of Cv Summary. Hieronder beschrijf je jezelf en je ambities in enkele zinnen. Gebruik hierbij de ik-vorm of de onpersoonlijke vorm. Indien je cv langer is dan één pagina, maak dan gebruik van paginanummering. 

Persoonsgegevens 
Indien je solliciteert bij een Engels of Amerikaans bedrijf, vermeld je bij je persoonsgegevens geen leeftijd, geslacht of burgerlijke staat. Dit in verband met antidiscriminatiewetten. Ook het toevoegen van een foto is ‘not done’. 

Stages en publicaties 
Een belangrijk verschil met een Nederlands cv, is dat er in een Engels cv meer aandacht aan stages en publicaties wordt besteed. Vermeld deze dus zo volledig mogelijk. 

Referenties 
In een Engels cv is het gebruikelijk om referenties te vermelden. Engelse privacywetten verbieden echter het delen van contactgegevens, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming van de desbetreffende persoon hebt gekregen. Je kunt er ook voor kiezen om 'References available on request' onderaan je cv te zetten. 

Vertaling 
Zorg er ten slotte voor dat je alles correct vertaalt. Vertaal niet letterlijk naar het Nederlands, maar achterhaal de juiste Engelse begrippen. Zo wordt vwo vertaald als pre-university education. Vermeld in dit geval zowel de Nederlandse benaming als de Engelse. Voor sommige begrippen zijn meerdere vertalingen mogelijk. Zie onderstaand lijstje voor enkele vertalingen. 

Cv: Resume / Résumé 

Persoonlijke gegevens: Identification / Personal information / Profile

Opleidingen: Education

Werkervaring: Work experience / Work history / Employment history

Vaardigheden: Skills

Persoonlijke interesses: Personal interests

Referenties: Referees / References

Vwo: Pre-university education

Havo: Higher General Secondary Education

Mavo: Lower General Secondary Education