5 tips om het maximale rendement uit je stagiair te halen

In voorgaande blogs (bijvoorbeeld het grote voordeel van stagiaires) hebben we al een aantal keer de toegevoegde waarde van stagiaires beschreven. Deze keer willen we dieper ingaan op de manier waarop jij ook daadwerkelijk optimaal rendement kunt behalen uit je stagiaires. Een van de conclusies van ‘de Nationale Stagemonitor’ is namelijk dat ‘Bedrijven niet of nauwelijks profiteren van de kennis die een stagiair in huis heeft’. Eeuwig zonde als je het mij vraagt. Ik geef je daarom vijf tips zodat jij het maximale rendement uit je stagiair kunt halen.

 

1. Bepaal van te voren waarvoor je een stagiair zoekt

Voordat je een stagiair in dienst neemt moet het voor jezelf duidelijk zijn met welk takenpakket hij of zij tijdens de stageperiode aan de slag gaat. Bepaal een hoofdopdracht als basis voor de stagiair, die ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor je organisatie. Dit zorgt ervoor dat de stagiair inziet dat hij of zij echt een meerwaarde kan leveren.

Door dit voor jezelf duidelijk te hebben weet je ook precies welk type stagiair je nodig hebt. Dit bevordert je selectieproces. Je weet daardoor namelijk precies op welke onderwijsinstelling en bij welke opleiding je moet werven. Daarnaast kun je de sollicitanten ook toetsen op eigenschappen en kennis tijdens het sollicitatieproces. Zo werf jij het best passende talent voor je organisatie.

 

2. Zorg voor een zorgvuldige selectie

Nu je de werkzaamheden hebt opgesteld, een aansprekende stage vacature hebt geschreven en je stagevacature hebt uitgezet is het tijd om de sollicitaties op te volgen.
Voorzie iedereen van een snelle reactie (het liefst binnen 24 uur). Wijs niet passende sollicitanten netjes af en geef daarbij altijd een geldige reden. De positief opvallende motivatiebrieven en cv’s volg je op door telefonisch verder kennis te maken met de student. Bevalt ook dit gesprek dan is het tijd om de student uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Hierbij kun je het karakter en de kennis van de sollicitant toetsen aan de hand van jouw opdrachtenlijstje. Je kunt daarbij specifiek vragen naar prestaties bij voorgaande opdrachten tijdens de opleiding of werkervaring.

Wat je ook doet, neem in ieder geval het selectieproces voor stageplaatsen serieus, zoals je dat ook bij andere functies doet.

 

3. Aangenomen? Maak dan goede afspraken.

Een goed sollicitatiegesprek zorgt ervoor dat jij ook achter de doelstellingen van de betreffende stagiair komt. Je probeert te achterhalen hoe goed de stagiair zichzelf kent en wat hij of zij wil bereiken tijdens de stageperiode. Maak vervolgens duidelijke afspraken met de stagiair, zodat deze het gevoel heeft dat hij of zij deze doelstellingen ook daadwerkelijk kan gaan behalen. Vertel daarnaast duidelijk over de bedrijfscultuur, wetten en regels binnen je organisatie, zodat de stagiair niet voor eventuele teleurstellingen of verrassingen komt te staan. Dit alles helpt je om de best passende stagiair te vinden.

 

4. Begeleiding

Studenten hebben behoefte aan duidelijkheid, ook op het gebied van begeleiding. Zorg er daarom voor dat één persoon wordt aangewezen als begeleider die geregeld de stagiair de voortgang evalueert én als enige opdrachten aan de stagiair toewijst.

Medewerkers presteren beter in een prettig werkklimaat, zo ook stagiairs. Vraag daarom geregeld aan de stagiair hoe de stage bevalt, of deze zich thuis voelt en of er dingen dwars zitten. Onthoud dat stagiairs vanuit een heel ander perspectief naar je organisatie kijken, dit kan voor verrassende- en interessante ideeën zorgen. Door transparant te zijn, irritaties te voorkomen en dingen bespreekbaar te maken zorg je ervoor dat de stagiair optimaal gemotiveerd blijft. En daar profiteer je van!

 

5. Bied uitdaging

Stagiaires willen tijdens hun stageperiode zo veel mogelijk leren. Bied hen daarom voldoende uitdaging in hun werkzaamheden zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit stimuleert de stagiair en geeft hem of haar de kans om zichzelf van de beste kant te laten zien.

Een afstudeerstagiaire kan na de stageperiode interessant zijn als starter. Een goede afstudeerder heeft tijdens zijn of haar opleiding veel kennis opgedaan, is ambitieus en wil graag doorgroeien. Je kunt er tijdens de stageperiode achter komen of de stagiair bij je organisatie past en hoe zijn of haar werkwijze is. Bestaat er een match? Dan kun je het talent een startersfunctie aanbieden.

 

Haal het maximale rendement uit je stagiairs

Bovenstaande tips helpen je om optimaal rendement te behalen uit je stagiairs. Het levert je bedrijf een vruchtbare samenwerking op en vergroot de kans dat jij een perfecte kandidaat vindt voor je startersfunctie.

Vis jij ook altijd achter het net bij jouw zoektocht naar topstagiairs?

Ben je al langere tijd op zoek naar die perfecte stagiair(s), maar lukt het iedere keer (net) niet om dit talent te vinden? Daar kunnen een aantal redenen aan ten grondslag liggen. Wij zetten ze voor je op een rijtje, zodat jij ze kunt tackelen.

Je begint te laat met jouw zoektocht

De beste stagiairs vinden als eerste een stageplaats. Om dit talent niet mis te lopen is het belangrijk dat je op tijd begint met zoeken. Een goede voorbereiding is hierbij essentieel. Ga tijdig met jouw managers/afdelingen in gesprek over hun behoefte aan stagiairs. Zo kun je de opdracht goed formuleren en al vroeg bepalen hoe je jouw zoektocht het beste vorm kunt geven.

Je houdt geen rekening met de deadlines en/of stageperiodes van onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen, en dan voornamelijk de hbo’s, hanteren vaste stageperiodes. Deze starten in februari en september. Wanneer jij in december/januari of juli/augustus begint aan jouw zoektocht, is de kans heel groot dat jij geen stagiair meer kunt aannemen. Ben erop bedacht dat scholen strenge regels hanteren wat betreft deadlines waarvoor studenten hun stageopdracht aan dienen te melden. Deze deadlines liggen meestal weken voordat de stageperiode begint, zodat onderwijsinstellingen de tijd hebben om opdrachten goed te keuren. Houd hier rekening mee!

Je zoekt een meeloop stagiair of afstudeerder in een periode dat die er bijna niet zijn

Van oudsher lopen collegejaren van september tot en met juli. Logischerwijs zoeken meer studenten in september dus een meeloopstage (een stage waarbij studenten praktijkervaring opdoen in het tweede of derde studiejaar), terwijl een grotere groep in februari begint met de afstudeerstage om diens studie af te ronden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar een overgrote meerderheid loopt volgens dit stramien. Denk hieraan bij het formuleren van jouw opdracht en vergroot zo de kans om jouw gewenste stagiair te vinden.

Je voldoet niet aan de stage-eisen van onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen hanteren strikte eisen waar stageopdrachten aan dienen te voldoen. Lastig is dat deze eisen niet bij iedere school hetzelfde zijn, toch zijn er sterke overeenkomsten te ontdekken. De belangrijkste eisen om rekening mee te houden als bedrijf:

 • Bedrijfsgrootte: om haar studenten voldoende professionele ervaring op te laten doen en genoeg uitdaging te bieden hanteert het overgrote deel van de onderwijsinstellingen de eis dat het stagebedrijf tenminste uit 5-10 medewerkers dient te bestaan.
 • Begeleiding: ook aan het niveau en de achtergrond van de begeleider worden door onderwijsinstellingen eisen gesteld. Om studenten voldoende ondersteuning te bieden is het van belang dat de begeleiding tijdens de stage wordt verzorgd door iemand die een diploma heeft in minstens dezelfde richting als de stagiair. Dus zoek je een IT stagiair op hbo niveau, dan dient er voor de begeleiding van deze stagiair binnen jouw bedrijf iemand te werken die een diploma heeft op dit niveau of hoger.
 • Een passende opdracht: ook de zwaarte van de opdracht is een belangrijke maatstaf voor onderwijsinstellingen om wel of geen goedkeuring te geven aan studenten om te starten met hun stage. Een stage is onderdeel van iemands curriculum, daar zitten eisen aan qua competenties die de student tijdens diens stage dient te behalen. Houd hier rekening mee in het formuleren van de stageopdracht of het afstudeeronderzoek.

Het gewenste profiel is niet duidelijk of niet realistisch

Belangrijk is dat je een realistisch beeld hebt van het profiel dat je zoekt. Vaak zien wij een mismatch tussen het gewenste profiel en het aanbod qua opleidingen of curriculum. Probeer dit te ondervangen door met medewerkers in gesprek te gaan over hun opleidingsachtergrond. Zo krijg je een beter beeld van welke opleiding bij welk soort opdracht past en of je een realistisch profiel zoekt. Lukt het niet dit intern te doen? Zoek dan eens online welke informatie over opleidingen en voorbeelden van stageopdrachten er te vinden zijn, zo doe je inspiratie op en kun je jullie stageopdracht koppelen aan het juiste profiel.

Je aanbod is niet interessant (genoeg)

Je hebt lang nagedacht over de opdracht en/of taken die je de student wilt laten uitvoeren. Toch lukt het niet die passende student te vinden. Een van de oorzaken kan zijn dat studenten jouw aanbod simpelweg niet interessant genoeg vinden. Zeker bij doelgroepen waar meer vraag is dan aanbod, moet je hier goed op letten. Het kan zijn dat jouw concurrent stagewerkgevers een grotere uitdaging hebben liggen, simpelweg bekender zijn, meer stagevergoeding bieden, beter bereikbaar zijn qua locatie of afstudeerders de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een startersfunctie. Factoren die in meer of mindere mate te verhelpen zijn, neem dus eens een kijkje wat jouw concurrenten bieden en speel hier op in. Hoe beter het aanbod, hoe groter de kans dat stagiairs voor jou kiezen.

Je gebruikt geen wervende vacaturetekst

Wanneer intern bepaald is dat jullie een stagiair zoeken en de opdracht op papier is gezet dien je dit onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Zorg ervoor dat je dit zorgvuldig doet en steek tijd in het ontwikkelen van een wervende vacaturetekst. Maak duidelijk wie je zoekt (afgebakend profiel), waaraan deze student een bijdrage kan leveren (concrete taken en/of een afgebakend onderzoek) én waarom het voor deze student interessant is om bij jullie stage te lopen (jullie USP’s als werkgever). Hiermee zorg je ervoor dat je jullie stageopdracht aantrekkelijk presenteert. Moeite met het opstellen van een wervende vacaturetekst? Onze vacaturetemplate helpt je op weg, download hem hier!

Je gebruikt niet de juiste wervingskanalen

Wanneer je jouw wervende vacaturetekst opgesteld hebt dienen studenten deze natuurlijk wel nog te vinden. Onbekend maakt immers onbemind. Veel bedrijven maken de fout om hun vacatures te beperkt uit te zetten. Staat deze bijvoorbeeld alleen maar op jullie eigen website? Of daarnaast maar beperkt bij een onderwijsinstelling? Zorg dat je de kans zo groot mogelijk maakt dat studenten jouw opdracht voorbij zien komen. Vergeet daarom vooral sociale media en stagevacaturebanken niet.

Je wedt op één paard

Heb je wel de perfecte kandidaat gevonden, haakt deze als nog af! Bij stagewerving is het risicovol om slechts op één paard te wedden. Studenten hebben vaak gesprekken lopen bij verschillende bedrijven, zeker de schaarse profielen. Ook kan het zijn dat je opeens niets meer hoort van een kandidaat, het zogenoemde ghosting. Het blijven immers studenten. Hoe dan ook is het als bedrijf gevaarlijk om al jullie pijlen op één kandidaat te richten. Wanneer deze student voor een ander bedrijf kiest of om een andere reden afhaakt, blijven jullie zonder stagiair achter. Houd daarom altijd de communicatie met meerdere kandidaten en ben hier eerlijk over. Die duidelijkheid zorgt ervoor dat de kans groter is dat jullie aan het eind van de rit een stagiair aan kunnen nemen.

Bind die top stagiair aan jullie bedrijf

Waarom het niet lukt om jouw stagiair(s) te vinden kan verschillende oorzaken hebben. Sommige kun je als bedrijf vrij gemakkelijk tackelen, voor andere is simpelweg meer kennis, ervaring of tijd nodig. Begrijpelijk dat die niet altijd intern te vinden is. Heb je wel eens overwogen om hier hulp bij te zoeken? Ondersteuning in werving en selectie vergroot de kans dat je wel eindelijk die perfecte stagiair(s) kunt aannemen, bovendien kan het je ook nog eens een hoop tijd besparen. Nieuwsgierig? Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

De stage wenslijst van studenten: 12 dingen die ze belangrijk vinden bij het kiezen van hun stageplaats

Universum, een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau, heeft in de Verenigde Staten een onderzoek gedaan onder ruim 65.000 studenten, om in kaart te brengen wat zij belangrijk vinden bij hun keuze voor een stage. Iedere student is gevraagd om een top drie aan te geven, daaruit kwamen onderstaande 12 punten naar voren. Wij zien veel overlap met de wensen van Nederlandse studenten en delen deze inzichten dus graag met je!

De 12 punten die studenten belangrijk vinden bij het kiezen van een stage

1. Mogelijkheden voor een fulltime baan na de stage
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (51%) de mogelijkheden die een bedrijf kan bieden voor een fulltime baan ná de stage, het belangrijkste vindt bij het kiezen van hun stage. Studenten zien dus graag toekomstperspectief en kun je dat bieden, dan heb je dus een streepje voor. En zeg nu zelf, na een positieve stageperiode van beiden kanten, samen deze werkrelatie voortzetten is voor beide partijen een mooie uitkomst toch!

2. Oriënteren op carrièremogelijkheden
Een stage is voor studenten de uitgelezen kans om kennis te maken met het werkveld en te ontdekken hoe hun toekomstige functie er uit kan zien. 42% van de studenten ziet een stage dan ook als belangrijke mogelijkheid om zich te oriënteren op een carrière richting een toekomstige baan.

3. CV versterken met een mooie referentie
Zodra zij de arbeidsmarkt op gaan hebben studenten nog weinig werkervaring, waardoor zij de ervaring die ze wel hebben graag uitlichten op hun CV. Bij het kiezen van hun stage denken studenten daarom al een stap verder dan hun stage zelf, namelijk aan het bemachtigen van hun eerste baan. 29% van de studenten ziet een stage als een uitgelezen kans om referenties te krijgen die hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt aantrekkelijker maken.

4. Uitdagende opdracht voor stage of afstuderen
20% vindt een uitdagende opdracht van belang tijdens hun stageperiode. Studenten willen werken aan opdrachten die er toe doen. Daar kun je kandidaten op winnen. Misschien een open deur, maar een student wordt niet warm van dossiers wegwerken, koffie halen of de ‘rotklusjes’ opknappen die al jaren zijn blijven liggen.

5. Flexibele werkomstandigheden
19% van de respondenten hecht waarde aan flexibele werkomstandigheden. Vanuit hun studie zijn studenten niet gewend om 40 uur per week op kantoor, aan een machine of achter de computer te zitten. Ze combineren hun studie met sporten, bijbaantjes, familie, vrienden en andere hobby’s. Ook al verandert er natuurlijk veel aan hun dagritme tijdens de stageperiode, studenten waarderen het wanneer er ruimte is voor flexibiliteit en afwisseling.

6. Goede stagevergoeding (verwijzing blog)
Een stagevergoeding geven is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd, voor 18% van de respondenten is een goede stagevergoeding van belang in het keuzeproces. Studenten hebben vaste lasten die ze ook tijdens hun stageperiode dienen te betalen. Door de vele uren die ze bij jullie maken hebben ze misschien minder tijd (en soms ook energie) voor hun bijbaantje, terwijl hun vaste lasten hetzelfde blijven. Daarom zien ze graag iets terug voor hun inzet. Wat een reële stagevergoeding is? Wij hebben een blog geschreven dat je helpt om de hoogte van jullie stagevergoeding te bepalen.

7. Mogelijkheid tot het opbouwen van hun netwerk
Voor 16% van de studenten speelt de mogelijkheid tot het op- of uitbouwen van hun netwerk een belangrijke rol bij het kiezen van hun stage. Ook dit kun je zien als voorbereiding op de toekomst. Door tijdens een stageperiode de mogelijkheid te hebben om contacten te leggen met medewerkers van verschillende afdelingen en misschien zelfs met externe partijen, bouwen studenten aan een netwerk waar zij in de toekomst veel profijt van kunnen hebben.

8. Goede begeleiding
Een kundige begeleider is voor 15% van de studenten van belang in hun keuze voor een stage. Stagelopen is spannend en nieuw voor studenten. Ze moeten wennen aan jullie bedrijf, de werkzaamheden of opdracht en het werkveld. Goede begeleiding is daarbij een belangrijke factor en helpt zowel bedrijf als student. Een stagiair die zich thuis voelt en raad weet met diens werkzaamheden en opdracht, daar plukken jullie beiden de vruchten van.

9. Contact met klanten of leveranciers
13% van de studenten vindt het belangrijk dat zij tijdens de stageperiode de mogelijkheid krijgen om contact te hebben met klanten of leveranciers. Natuurlijk is het afhankelijk van de opdracht of dit mogelijk is, maar een student echt mee te laten draaien binnen jullie bedrijf en ook de ruimte te geven om contact te hebben met externe partijen, zorgt voor waardering, een realistisch beeld van werken bij jullie bedrijf en de kans om zichzelf ook op het vlak van professionele communicatie te ontwikkelen.

10. Inspirerende collega’s
12% van de respondenten geeft aan veel waarde te hechten aan het hebben van inspirerende collega’s. Tijdens een stage heeft een student de kans om veel te leren van collega’s die (al jaren) actief zijn in dit beroepenveld. Waardevolle informatie en ervaringen waar een student in dienst toekomstige carrière veel profijt van kan hebben. Bovendien wordt iedere stagewerkdag vele malen leuker met inspirerende collega’s.

11. Werken in teamverband
Studenten geloven sterk in samenwerking en zijn vanuit hun studie ook gewend om veel in teamverband te werken. Logisch dus dat de mogelijkheid om in teamverband te kunnen werken voor 11% van de respondenten een belangrijke rol speelt bij het kiezen van hun stageplaats. Door in teamverband te werken kunnen studenten beter op hun sterkte ingezet worden, zichzelf beter ontwikkelen en meer uit hun stage halen.

12. Internationale aspecten in de stage
10% vindt de aanwezigheid van internationale aspecten in hun stage van belang in hun keuze. Veel studenten zijn Europees of werelds georiënteerd en doen graag zoveel mogelijk internationale ervaring op tijdens hun studietijd. Dat zie je terug in de vele internationale uitwisselingen en reizen, maar dus ook bij de wens voor een internationale component tijdens stages. Dit kan met een stageplaats in het buiteland, maar ook tijdens een stage in binnenslands. Denk dan bijvoorbeeld aan het contact met internationale collega’s en andere externe internationale partijen of het bezoeken van een vestiging in het buitenland.

Hoe speel je als bedrijf in op de stagewensenlijst van studenten?

Door bij het samenstellen van je stage rekening te houden met deze 12 factoren en ze actief te benoemen in je vacaturetekst, op je website en socials zorg je ervoor dat jullie stageplaats(en) aantrekkelijker worden voor studenten. Dit zal leiden tot meer (passende) sollicitaties, een grotere kans om goede kandidaten voor je te winnen en daarmee een grotere toegevoegde waarde van jullie stagiair! Heb je moeite met het opstellen van pakkende vacaturetekst? In deze blog geven we tips om een aansprekende en seo vriendelijke vacaturetekst te ontwikkelen en hier kun je onze kantenklare vacature template downloaden!

Uitleg van de drie meest voorkomende type hbo stages

Begin september én begin februari starten ieder collegejaar de reguliere stageperiodes voor hbo studenten. Maar met al die verschillende soort stages, kan het lastig zijn om te bepalen wat voor soort stage het beste aansluit bij jouw behoefte. Vooraf de juiste keuze maken voorkomt veel ellende tijdens de stage, zowel voor jou als voor de student. Wij lichten in deze blog daarom de drie meest voorkomende type hbo stages toe en bespreken daarbij ook de voor- en nadelen.

1. Snuffelstage (oriëntatiestage)

De snuffelstage, ook wel een oriëntatiestage genoemd, is gericht op een eerste kennismaking met beroepswerkzaamheden. Je laat studenten kennismaken met je bedrijf en het vakgebied waarin ze studeren. De snuffelstage komt niet op alle hbo’s voor en is met name bedoeld voor eerste- en tweedejaarsstudenten. Een snuffelstage duurt meestal tussen de twee en negen weken.

Het voordeel van een snuffelstagiair is dat deze (bijna) volledig ter beschikking staat om mee te werken binnen je organisatie. Zij hoeven namelijk geen grote opdracht uit te voeren namens de onderwijsinstelling. Studenten die een dergelijke stage zoeken, zitten echter vaak nog in de eerste fase van hun studie, zijn nog jong en hebben weinig werkervaring. Veel begeleiding is dus nodig voor de stagiair en deze kan daardoor alleen basiswerkzaamheden verrichten. De duur van de stage is bovendien zeer beperkt. Voordat de student echt goed is ingewerkt, is deze alweer vertrokken.

2. Meeloopstage of meewerkstage (ervaringsstage)

De meeloopstage (ervaringsstage, ook wel meewerkstage genoemd) komt met name voor onder derdejaars hbo studenten. Je ziet ook steeds vaker dat universiteiten dit type stages aanbieden (of dat wo-studenten hier zelf voor kiezen) zodat studenten praktijkervaring opdoen. Je laat tijdens een meeloopstage studenten meewerken binnen jouw organisatie. Gemiddeld genomen staan de meeloopstagiairs 50% tot de beschikking om mee te werken binnen je organisatie en dienen zij 50% te besteden aan een bepaalde stageopdracht. Dit kan per onderwijsinstelling verschillen en uiteraard heb je er ook zelf een stem in wanneer je jouw stagevacature met een potentiële stagiair bespreekt. De verhouding meewerken-opdracht kan daardoor ook liggen op 60/40% of 70/30%. Of misschien wil je juist wel meer focus op de opdracht leggen. Een meeloopstage duurt gemiddeld tussen de 16 en 20 weken, maar er zijn ook onderwijsinstellingen die studenten driekwart- of een heel studiejaar stage laten lopen om zo nog meer praktijkervaring op te doen. Zorg er wel voor dat de eisen vanuit de onderwijsinstelling duidelijk zijn. Door deze vooraf goed te bespreken kom je niet voor verrassingen te staan wanneer de stagiair al volop aan het werk is.

Het voordeel van meeloopstagiaires is dat deze vaak meer dan de helft van de tijd ter beschikking staan om mee te werken binnen je organisatie. Gezien de stage vaak 20 weken (of zelfs langer) duurt, kun je de stagiair ook grotere en meer structurele taken uit laten voeren. Voor veel studenten is een meeloopstage de eerste stage die ze lopen. Hierdoor zijn ze nog niet gewend aan volledige werkweken en hele dagen achter een computer of machine zitten. Zorg dus voor goede begeleiding en voldoende (afwisselende) taken. Op deze manier haalt zowel de student als jullie bedrijf de meeste waarde uit de stageperiode.

3. Afstudeerstage (onderzoeksstage)

Ter afsluiting van hun studie dienen studenten een afstudeerstage (ook wel onderzoeksstage genoemd) te lopen. In het geval van wo-studenten heet dit vaak een thesis waarmee zij hun bachelor of master afronden. Er zijn (op het hbo) twee verschillende type afstudeerstages: een afstudeeropdracht en een afstudeeronderzoek. Een afstudeeropdracht is normaliter een praktijkgerichte (interne) onderzoeksopdracht die ze voor jouw bedrijf uit kunnen voeren. Bij een afstudeeronderzoek voert de stagiair een (externe) onderzoeksopdracht uit die jullie bedrijf meer inzicht geeft over nieuwe materie. Het is dus met name afhankelijk van de vraagstelling vanuit jouw bedrijf wat je de student kunt bieden. Tijdens de afstudeerstage besteden de stagiaires de volledige tijd aan de opdracht of het onderzoek en hebben zij in principe niet tot nauwelijks de ruimte om mee te werken binnen je organisatie. Vind je het als bedrijf belangrijk dat de afstudeerstagiaire ook meewerkt dan dien je daarover duidelijke afspraken te maken, maar mogelijk past een derdejaars stagiair in dat geval beter.

Veel studenten zien de afstudeerstage als bekroning op hun studie en doen hun uiterste best om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ze hebben al de nodige ervaring opgebouwd en zijn daardoor prima in staat een goede opdracht op te leveren die waardevol is voor je organisatie. Afstudeerders zijn in staat om zelfstandig te werken en hebben wat minder begeleiding nodig dan een meeloopstagiair. Je krijgt inzicht in de kwaliteiten van de stagiair en kunt de beste stagiairs behouden (als starter of trainee) voor je organisatie. Let wel op dat in deze fase van de studie de eisen vanuit de onderwijsinstelling groter zijn. Een opdracht of onderzoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, anders wordt deze niet goedgekeurd. Het is belangrijk om hier tijdig met de student (en eventueel diens mentor of begeleider) over in gesprek te gaan zodat zowel de student als jij tijdens of na de stageperiode niet voor verassingen komen te staan.

Start je zoektocht naar de juiste stagiair

De invulling van de verschillende type stages verschilt enorm per onderwijsinstelling. Ook zijn de eisen verschillend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de minimale grootte van een bedrijf of afdeling, het niveau van een begeleider, bepaalde taken, het ontwikkelen van competenties, het opstellen van doelen en het vergroten van literaire kennis. Wil je over passende stagiaires beschikken, dan is het belangrijk om je goed in te lezen en voor het type stage te kiezen dat bij jullie behoeften en mogelijkheden aansluit. Zo heb je maximaal plezier van jullie stagiairs.

Twijfel je over welk type stage het beste bij jouw situatie aansluit? We adviseren je graag. Neem direct contact met ons op of lees meer over onze werkwijze.

Zo schrijf je wervende en SEO optimale stagevacature teksten!

Voor veel bedrijven is het lastig om goede stagiairs te vinden. Hiervoor zijn een aantal oorzaken te benoemen. Zo weten veel recruiters niet welke kanalen ze in moeten zetten, is er veel concurrentie van andere stagebedrijven en wordt er te weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van een aansprekende en zoekmachine-vriendelijke vacaturetekst. Een goede vacatureomschrijving maken kost tijd, maar zorgt er wel voor dat je significant meer (passende) sollicitaties ontvangt. In deze blog delen wij 6 tips die jou helpen om een aansprekende vacaturetekst voor jouw stage te ontwikkelen.

1. Zorg voor een aansprekende vacaturetitel

Het effect van een aansprekende vacaturetitel wordt onderschat. De benaming die het bedrijf intern gebruikt, wordt vaak ook extern als functietitel gebruikt. Echter is het de vraag of dit de student überhaupt iets zegt. Wil je op vacaturebanken én Google gevonden worden, dan is een goede vacaturetitel, passend bij de doelgroep, heel belangrijk. Maar hoe ziet een goede vacaturetitel er dan wel uit? Verwerk deze punten en je zult zien dat het aantal sollicitaties stijgt.

 • Benoem de studierichting in de titel. Door de studierichting te benoemen, zorg je direct voor herkenning bij relevante studenten en worden zij getriggerd om verder te lezen.
 • Vermeld wat voor type stage het is. Geef in de titel aan dat het om een ‘afstudeerstage’ of ‘meeloopstage’ gaat. Dit geeft een kandidaat direct duidelijkheid en hiermee voorkom je dat er studenten solliciteren die naar een ander type stage op zoek zijn.
 • Zorg voor een aansprekende en duidelijke titel. Probeer de student te triggeren om verder te lezen. Noem je bedrijfsnaam en locatie in de titel en voeg werkzaamheden, onderzoek componenten of skills toe. Bijvoorbeeld: Afstudeerstage bedrijfskunde in Weert – marktonderzoek voor nieuwe producten Syntegon, of Meeloopstage werktuigbouwkunde Eindhoven – optimalisatie parameters Bosch security camera’s. Een student krijgt zo een beter beeld van de stageplaats en diens nieuwsgierigheid wordt gewekt om verder te lezen. Let wel op dat je de titel niet te lang maakt, want dan haken studenten sneller af.

2. De beste stagevacatures hebben een wervende intro

De student heeft op basis van de vacaturetitel besloten je stagevacature te openen. Je hebt daarna grofweg 6 seconden om hem of haar te overtuigen verder te lezen. Begin dus niet met een langdradig verhaal over je bedrijf, maar kom direct to-the-point en deel de USP’s van je stage. De eerste alinea moet voor studenten namelijk altijd de volgende vraag beantwoorden: waarom is dit dé stagevacature waarop ik MOET solliciteren? Bovendien gebruiken vacaturebanken en ook Google de intro vaak als beschrijving bij het zoekresultaat, als je dat niet apart instelt. Wees creatief, spreek de student persoonlijk aan en zorg voor een duidelijke omschrijving.

3. Zorg voor structuur in de vacaturetekst

De tekst van je stagevacature dient logisch opgebouwd, overzichtelijk en persoonlijk te zijn. Onderstaande punten helpen je daarbij:

 • Gebruik kopjes, zoals ‘jouw werkzaamheden/opdracht’, ‘wie wij zoeken’ en ‘wat wij jou bieden’. Geef daarnaast kort aan wat je bedrijf of organisatie doet en met wie de student contact op kan nemen voor vragen of om te solliciteren. Werk met een duidelijk format: door één lijn te trekken in de opbouw en kopjes maak je jouw vacatures herkenbaar voor kandidaten, wat bijzonder belangrijk is als je meerdere stagevacatures beschikbaar hebt.
 • Spreek de kandidaat direct aan. Gebruik zoveel mogelijk ‘je’ en spreek vanuit de wij-vorm over je bedrijf. Dit maakt je verhaal persoonlijk en identificeerbaar. Bovendien verlaagt het de drempel tot het leggen van contact.
 • Maak gebruik van bulletpoints. Opsommingtekens zorgen voor overzicht. De digitale revolutie heeft ervoor gezorgd dat er oneindig veel informatie beschikbaar is. Met name studenten en starters op de arbeidsmarkt scannen artikelen en vacatures in rap tempo.
 • Maak je verhaal niet te lang, want dan haken studenten af. Kom snel to-the-point en zorg ervoor dat je de belangrijkste informatie in de vacature plaatst. Je wil studenten triggeren om te solliciteren of meer informatie op te vragen.

4. Beschrijf duidelijk de werkzaamheden en/of opdracht van de stage

Het belangrijkste in de keuze van studenten voor een stage is dat de opdracht en/of de werkzaamheden bij hem of haar passen. Studenten willen weten waar ze aan toe zijn en welke taken ze mogen oppakken. Probeer dit zo concreet mogelijk te beschrijven. Maak je verhaal levendig en duidelijk. En pas op voor het gebruik van termen die jullie intern hanteren maar studenten niets zeggen. Daarnaast heb je ook te maken met de eisen van onderwijsinstellingen. Die keuren niet zomaar elke opdracht goed, waardoor een student niet aan de stage mag beginnen. Zorg dus voor een passende beschrijving van de opdracht en benoem uitdagende werkzaamheden die passen bij het studieprofiel dat je zoekt. Studenten zijn hier erg mee bezig en wegen het zwaar mee in hun keuze. Stel jezelf beschikbaar om bij twijfel van de kandidaat te schakelen met hem of haar, of met de stagecommissie van diens onderwijsinstelling.

5. Vermeld in de vacature alleen relevante informatie

Door zo volledig mogelijk te zijn in je informatievoorziening, zorg je ervoor dat je studenten aantrekt die goed bij de stage én bij je bedrijf passen. Je wil namelijk geen tijd besteden aan sollicitaties van kandidaten die komen van een verkeerde opleiding, een ander niveau hebben of die op zoek zijn naar een ander type stage. De volgende informatie mag niet ontbreken in je vacaturetekst:

 • Het gevraagde onderwijsniveau van de stagiair;
 • Relevante opleidingen die aansluiten op je vacature;
 • De duur van de stage;
 • De startdatum van de stage;
 • De soort stage (meeloopstage, afstudeerstage of anders);
 • De stagevergoeding (of een indicatie daarvan);
 • Of het een fulltime of parttime stage betreft;
 • Vereiste hard- en soft skills (programma- en talenkennis, persoonlijkheid, etc.);
 • Wat jullie doen als bedrijf;
 • Hoe jullie bedrijfscultuur is;
 • Aan welke taken de student mag werken;
 • Hoe de afdeling en begeleiding eruit ziet.

6. Gebruik de juiste zoekwoorden in je stagevacature

Bij het schrijven van een goede vacaturetekst en het kiezen van een passende titel, bepaal je eerst welke zoekwoorden van belang zijn. Op welke woorden zoekt de doelgroep die voor jou relevant is? Het woord “elektrotechniek” met een “k” zorgt voor andere resultaten als “electrotechniek” met een “c” of als electrical engineering. Kijk dus eens op Google welke zoekwoorden veel voorkomen, of maak gebruik van de Google Keyword Planner. Kies hieruit de belangrijkste termen en verwerk die in jouw titel en vacaturetekst, maar overdrijf het niet. Je wilt natuurlijk niet dat het gebruik van zoekwoorden ten koste gaat van de leesbaarheid van je stagevacature.

Ons advies is om de voornaamste zoekwoorden voor je vacature te verwerken in onderstaande punten (op je eigen website). Dat heeft het beste effect op de vindbaarheid van jouw stage:

 • De vacaturetitel (kop)
 • De tussenkopjes (headers, oftewel: h2, h3, h4, maar plaats ze niet in allemaal)
 • Het eerste deel van je vacaturetekst
 • De url
 • De title-tag
 • De metatag-description
 • Een alt-tag van een afbeelding, als die in je vacature past

Aan de slag met jouw vacaturetekst voor jouw stage!

Het gaat tegenwoordig, naast een leuke stage, ook om de vindbaarheid van jouw vacature. Zorg er daarnaast voor dat studenten getriggerd worden jouw stageomschrijving te bekijken, dat ze deze gemakkelijk kunnen scannen en snel begrijpen waarom het interessant is om bij jou stage te komen lopen. Moeite om een goede stage vacaturetekst op te stellen? Download hier onze vacature template! Hulp nodig bij de werving van jouw stagiairs? Neem eens contact met ons op. We helpen je graag!

Wat geef ik een hbo of wo stagiair voor stagevergoeding?

Stagiairs zijn om meerdere redenen erg waardevol voor je organisatie. Hoewel uitdaging in de stage en goede begeleiding voor studenten het voornaamste zijn, stellen zij een stagevergoeding ook erg op prijs. Studeren kost immers geld. Maar hoe hoog dient deze stagevergoeding te zijn? We geven je hiervoor graag een aantal richtlijnen.

Wil je studenten belonen voor hun inzet en gemotiveerd houden, dan is het belangrijk dat je goed nadenkt over de hoogte van de stagevergoeding die je uitkeert. Bij het bepalen van de hoogte van deze vergoeding kun je rekening houden met een aantal factoren:

1. Het type stage

Er bestaan verschillende type stages, zoals een snuffelstage, meeloopstage, afstudeerstage of onderzoekstage. Een snuffelstage vindt over het algemeen plaats in het eerste of tweede jaar van een hbo opleiding en is erop gericht om studenten kennis te laten maken met het vakgebied waarin ze studeren. Bij een meeloopstage staat het meewerken binnen de organisatie centraal. Dit type stage vindt gebruikelijk in het tweede of derde jaar van de studie plaats. Een afstudeerstage of onderzoeksstage is het slotstuk van de studie en vindt daarom plaats in het laatste jaar van de opleiding. In deze stage staat het uitvoeren van een onderzoek centraal en is er geen of minder ruimte om mee te werken binnen de organisatie. Het is gebruikelijk een hogere stagevergoeding te geven, naarmate studenten zich verder in hun studie bevinden. Ze hebben dan immers meer kennis en ervaring en kunnen daardoor van grotere toegevoegde waarde zijn voor jullie bedrijf.

2. Opleidingsniveau

Waar er bij het salaris van medewerkers rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau, zie je dat ook terug bij de hoogte van de stagevergoeding. Een universitaire stagiair kan complexere problemen oplossen dan een student op hbo-niveau. Het is dan ook gebruikelijk om studenten op een hoger opleidingsniveau een hogere stagevergoeding te bieden.

3. Duur van de stage

Het inwerken van een medewerker kost tijd, zo werkt dat bij een stagiair ook. Hoe langer een stagiair bij je bedrijf stageloopt, hoe beter deze stagiair zijn of haar draai vindt en hoe hoger diens toegevoegde waarde wordt. Logischerwijs kun je over een langere periode meer werk verzetten en een groter, complexer onderzoek uitvoeren. Als richtlijn kun je daarom aanhouden: hoe langer de stage, hoe hoger de vergoeding.

4. Opleidingsrichting

In sommige markten, zoals de IT- en technieksector, is waardevol talent erg schaars. Het is voor deze studenten relatief gemakkelijk om aan een stageplaats te komen. Zoals aangeven is de hoogte van de stagevergoeding niet de belangrijkste reden om een stageplaats te kiezen, maar het kan natuurlijk wel meespelen in de keuze, net zoals dat bij de keuze van een baan meespeelt. In markten waarin studenten schaarser zijn, gebruiken bedrijven de stagevergoeding om de concurrentieslag om interessante talenten te winnen. Een passende regel om te volgen is dus: hoe schaarser het talent, hoe hoger de stagevergoeding die gemiddeld betaald wordt.

Concrete cijfers

De belangrijkste factoren bij het bepalen van de stagevergoeding zijn het opleidingsniveau, het type stage, de stageduur en de opleidingsrichting. We hebben deze factoren samengevat in onderstaande tabel en daarbij een richtlijn gegeven voor de hoogte van de stagevergoedingen die veelal gegeven worden. Je kunt hiermee voor jezelf bepalen welke hoogte van stagevergoeding bij jullie bedrijf en stageopdracht past.

  Hbo-niveau   Universitair niveau

Snuffelstage*
  €50 – €150               –

Meeloopstage*
  €175 – €350   €200 – €375

Afstudeerstage /
onderzoeksstage*
  €200 – €450   €225 – €500

* We gaan hierbij uit van een fulltime stage (5 dagen per week)

Aanvullend op de stagevergoeding: reiskosten

Hbo en wo studenten hebben voor de nominale lengte van hun studie, plus één extra jaar, recht op een studenten OV. Stagiaires zijn daardoor normaliter in het bezit van een studenten OV kaart, waarmee zij gratis kunnen reizen. Het is in dit geval dan ook niet gebruikelijk om een reisvergoeding voor woon-werkverkeer te geven. Heeft de student geen gratis OV-kaart of ligt jullie bedrijf erg afgelegen, waardoor het slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dan kun je overwegen de stagiair hiervoor een tegemoetkoming te geven. Dit kan in de vorm van een vast bedrag per maand, een reiskaart voor het OV, of een vergoeding per kilometer. Je kunt hierbij de gebruikelijke regeling binnen jullie organisatie als uitgangspunt nemen, of de vier factoren meewegen die we in deze blog beschrijven.

Jullie stagevergoeding bepalen

Het is dus zeer gebruikelijk en soms zelfs noodzakelijk om een stagevergoeding te geven voor de inzet van de stagiair. Je bent het echter niet wettelijk verplicht, tenzij het is vastgelegd in je cao. Goede stagiairs zijn zeer waardevol, dus ons advies: laat je mate van waardering blijken in de vorm van een nette stagevergoeding.

Heb je moeite met het vinden van goede stagiairs voor jouw organisatie? Wij helpen je graag aan het beste talent. Benieuwd hoe? Lees hier mee over onze werkwijze of neem direct contact met ons op!

Waarom stagiairs een toegevoegde waarde zijn voor jouw organisatie

Twijfel je of het een goed idee is om een stagiair in dienst te nemen? Of heb je in het verleden al met stagiairs gewerkt, maar heb je het gevoel dat je nog niet echt de vruchten hebt kunnen plukken van hun aanwezigheid? Er zijn verschillende punten waarop stagiairs van meerwaarde kunnen zijn voor een organisatie.

Projecten oppakken waar medewerkers niet aan toekomen

Je kent het wel: al je medewerkers zitten overvol met projecten, waardoor werkzaamheden die jullie als bedrijf graag op willen pakken, blijven liggen. Denk aan onderzoeken om nieuwe business te genereren, een efficiëntieslag maken in de productie of je huidige medewerkers een hoop administratieve rompslomp uit handen te nemen. Kortom: projecten die jullie werk in de toekomst een stuk gemakkelijker maken, maar waarvoor je nu niet de ruimte of middelen hebt om een medewerker beschikbaar te stellen. In deze gevallen biedt een slim geworven stagiair, voorzien van een goed inwerktraject én de juiste begeleiding, uitkomst. Afhankelijk van de zwaarte van de opdracht en de werkzaamheden die verder opgepakt dienen te worden kan een meewerk stagiair (tweede- of derdejaars student) of afstudeer stagiair (laatstejaars student) uitkomst bieden. Deze student komt een half jaar lang vier tot vijf dagen per week jullie team versterken én zorgt ervoor dat jullie flinke stappen kunnen zetten in projecten waar jullie anders niet aan toekomen.

Een stroom aan nieuwe ideeën

Talent dat voor het eerst voet zet binnen je organisatie kijkt met een frisse blik naar processen of diensten die bij jullie vanzelfsprekend én al jaren hetzelfde zijn. Uiteraard is dit bij iedere nieuwe medewerker het geval, maar een student die nog weinig ervaring heeft, is ook nog niet bevuild met de routine uit de praktijk. Met hun nieuwe kijk zien zij punten waarop nog winst of efficiëntie te behalen valt. Laat studenten tijdens hun stageperiode dus vooral meedenken met strategische beslissingen, procesoptimalisatie, coomunicatieverbeteringen én productontwikkeling. Wie weet komen zij met dingen waar jullie zelf niet (meer) aan denken. Naast hun frisse blik leren studenten op school ook nieuwe technieken én methodes waar jullie als bedrijf misschien nog niet bekend mee zijn of nog niet mee gewerkt hebben. Zo leert een student niet alleen iets van jullie ervaring, maar kunnen zij ook jullie ogen openen om een innovatieslag te maken. Een win-win-situatie!

Kennismaken met toekomstige medewerkers

Het werken met stagiairs is dé manier om kennis te maken met potentiële werknemers. Je krijgt als organisatie gedurende vijf tot zes maanden, tegen relatief lage kosten (een stagevergoeding is immers niet te vergelijken met een (start)salaris), de kans om talent van dichtbij mee te maken. Het ervaren van de persoonlijkheid, het geleverde werk en de manier van werken biedt een unieke kans: het zorgt ervoor dat je de tijd krijgt om een toekomstige medewerker perfect te kunnen beoordelen voor je deze voor langere tijd aanneemt. Gelijktijdig krijgen studenten tijdens hun stage ook de kans om jullie werkomgeving te ervaren. Deze wederzijdse kennismaking is een groot voordeel dat zeker niet onderschat mag worden. Gaan jullie met elkaar een dienstverband aan, dan weet je immers zeker dat je een uitstekende kandidaat aanneemt en dat deze kandidaat daadwerkelijk zijn carrière wil starten bij jullie organisatie. Een bijkomende bonus is dat jullie nieuwe medewerker direct inzetbaar is, doordat de inwerkperiode al achter de rug is. De kans op een lange, vruchtbare en succesvolle samenwerking stijgt daardoor aanzienlijk.

Laat dat talent niet lopen!

Wanneer je het juiste talent aan jullie organisatie weet te binden, de stagiair voorziet van een passende opdracht en takenpakket én de juiste begeleiding, zorg je ervoor dat jullie stagiair een meerwaarde is voor het team en de organisatie. Genoeg argumenten om een stagiair in dienst te nemen toch?! Nu die passende stagiair nog vinden. Weet je niet waar je moet beginnen of wil je gewoon eens sparren? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder! Benieuwd naar onze werkwijze? Lees hier hoe wij voor jou de beste stagiairs werven!