Wat is het verschil tussen een deeltijd- en een duaal studie?

Er bestaan verschillende studievormen. In Nederland maken we onderscheid tussen voltijd-, deeltijd- of duaal studeren. Maar hoe zit dit precies? Voltijd kennen we eigenlijk allemaal wel, een student die zich volledig op diens studie richt en gemiddeld 40 uur per week bezig is met colleges, opdrachten en stages. Maar wat is het verschil tussen deeltijd- en duaal studeren? Dat leggen we uit in deze blog.

In het kort: het verschil tussen een deeltijd- en duaal student

In de competenties zit geen verschil. Welke studievorm je ook volgt, je behaalt hetzelfde papiertje. Voor elk diploma gelden immers dezelfde eisen. Voor je studiekennis maakt het dus niets uit in welke vorm je gestudeerd hebt. Maar voor je praktijkervaring en manier van studeren wel. Daar zit nu precies het verschil.

Kortgezegd geldt het volgende als verschil tussen een deeltijd- en duaal studie:

 • Een deeltijd student volgt een mbo, hbo of universitaire opleiding en heeft daarnaast een (fulltime) baan. De student gaat een dag of een aantal avonden per week naar school. De baan die de student daarnaast heeft hoeft niet gerelateerd te zijn aan diens opleiding.
 • Een duaal student combineert diens studie met een daarbij relevante baan. Opgedane kennis kan dus ook direct in de praktijk gebracht worden. Dit wordt ook wel een leerwerktraject genoemd.

Beide vormen zijn dus een combinatie van werken en leren. Alleen is de relevante praktijkervaring anders. Maar er zijn meer verschillen. We diepen beide studievormen nog wat verder uit.

Wat houdt deeltijd studeren in?

Deeltijd studenten combineren een studie, vaak in de avonduren, met een baan. Die baan kan helemaal losstaan van de studierichting, maar kan ook raakvlakken hebben. Raakvlakken zijn echter niet verplicht. Colleges worden buiten werktijden om gevolgd. De opleiding duurt meestal 4 jaar, maar er zijn ook snellere varianten. Echter doen studenten er door de hoge druk die het combineren van werk, studie en privé met zich meebrengt, vaak langer over. Opleidingen stellen wel de voorwaarde dat je werk hebt wanneer je een deeltijdstudie start. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.

Deeltijd onderwijs wordt vaak gevolgd door volwassenen die zichzelf verder willen ontwikkelen. Ze willen een volgende stap zetten in hun carrière of nieuwe kennis opdoen binnen hun vakgebied. Ook komt het voor dat ze al een opleiding hebben afgerond en een paar jaar hebben gewerkt, waarna ze zich willen omscholen. Deeltijdstudenten zijn daarom vaak wat ouder dan reguliere studenten. Ze zijn gewend om te werken, hebben hun salaris nodig voor hun vaste lasten en hebben soms ook al een gezin. Zij kunnen daardoor moeilijk de overstap maken naar fulltime studeren.

Wat houdt duaal studeren in?

Een duaal student combineert werken en leren. Anders dan bij een deeltijdopleiding, vullen baan en studie elkaar aan. Duale studenten gaan een leer-werkcontract aan met hun werkgever en mbo of hbo onderwijsinstelling. Ze worden begeleid en beoordeeld door hun docenten én werkgever. Voor zowel prestaties op hun werk als opleiding behalen ze studiepunten. Op de universiteit betekent duaal studeren over het algemeen dat je aan je studieperiode een praktijkjaar vastplakt.

Een duale opleiding wordt gezien als een voltijdstudie, een duaal student heeft daarom recht op studiefinanciering voor de periode waarin deze studeert. De werkuren worden betaald door hun werkgever.

Zonder passend werk kan een student geen duale opleiding volgen. Deze werk-leerconstructie is tweeledig. Theoretische kennis kan direct toegepast worden in de praktijk en ervaringen uit het werkveld worden meegenomen naar de theorie. De praktische ervaring die een duaal student opdoet is van grote meerwaarde. Die betreedt immers met veel meer ervaring de arbeidsmarkt dan diens voltijd-collega. Natuurlijk heb je hier als werkgever flink in geïnvesteerd, dus het zou zonde zijn om deze goed opgeleide medewerker te laten lopen. Een duale studievorm is populair bij medewerkers die al een mbo opleiding hebben afgerond en daar nog een hbo opleiding achteraan willen doen.

Een duaal studie duurt twee tot vier jaar. Na twee jaar haalt een student diens associate degree en na vier jaar een bachelordiploma. Meestal gaan studenten één tot twee dagen per week naar school en werken ze de rest van de week. Door de hoge workload qua studie en werk komt het wel regelmatig voor dat studenten een half jaar uitloop hebben. Het traject is zwaar, een student wordt zowel in diens studie als baan geacht om constant op hbo-niveau te presteren.

Wat wordt van een bedrijf verwacht wanneer deze een deeltijd of duaal student in dienst neemt?

Bij een duaal opleiding wordt de werkgever geacht mee te werken aan de werk-leerconstructie. Je gaat er mee akkoord de student te begeleiden, passend werk te bieden en diens salaris te betalen. De hoogte van dit salaris wordt bepaald door de ervaring en/of CAO. Ook heb je als bedrijf een rol als beoordelaar. Het kan voorkomen dat een student een assessment of ander soort opdracht moet doen op het werk. Daarbij vindt zowel een beoordeling door de docent als door het bedrijf plaats. Ook betalen bedrijven meestal de studie en soms ook studiematerialen van de duaal student.

Het salaris van een deeltijdstudent is afhankelijk van de functie, CAO, werkervaring en sector waarin de student werkzaam is. Verder zijn er voor het bedrijf geen verplichtingen binnen deze constructie. Natuurlijk kan je wel beschikbaarheid geven om opdrachten uit te voeren of voorstellen om (een deel van) de studie te betalen, bijvoorbeeld wanneer de kennis die de medewerker hiermee opdoet relevant is voor jouw bedrijf.

Wat geef ik een hbo of wo stagiair voor stagevergoeding?

Stagiairs zijn om meerdere redenen erg waardevol voor je organisatie. Hoewel uitdaging in de stage en goede begeleiding voor studenten het voornaamste zijn, stellen zij een stagevergoeding ook erg op prijs. Studeren kost immers geld. Maar hoe hoog dient deze stagevergoeding te zijn? We geven je hiervoor graag een aantal richtlijnen.

Wil je studenten belonen voor hun inzet en gemotiveerd houden, dan is het belangrijk dat je goed nadenkt over de hoogte van de stagevergoeding die je uitkeert. Bij het bepalen van de hoogte van deze vergoeding kun je rekening houden met een aantal factoren:

1. Het type stage

Er bestaan verschillende type stages, zoals een snuffelstage, meeloopstage, afstudeerstage of onderzoekstage. Een snuffelstage vindt over het algemeen plaats in het eerste of tweede jaar van een hbo opleiding en is erop gericht om studenten kennis te laten maken met het vakgebied waarin ze studeren. Bij een meeloopstage staat het meewerken binnen de organisatie centraal. Dit type stage vindt gebruikelijk in het tweede of derde jaar van de studie plaats. Een afstudeerstage of onderzoeksstage is het slotstuk van de studie en vindt daarom plaats in het laatste jaar van de opleiding. In deze stage staat het uitvoeren van een onderzoek centraal en is er geen of minder ruimte om mee te werken binnen de organisatie. Het is gebruikelijk een hogere stagevergoeding te geven, naarmate studenten zich verder in hun studie bevinden. Ze hebben dan immers meer kennis en ervaring en kunnen daardoor van grotere toegevoegde waarde zijn voor jullie bedrijf.

2. Opleidingsniveau

Waar er bij het salaris van medewerkers rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau, zie je dat ook terug bij de hoogte van de stagevergoeding. Een universitaire stagiair kan complexere problemen oplossen dan een student op hbo-niveau. Het is dan ook gebruikelijk om studenten op een hoger opleidingsniveau een hogere stagevergoeding te bieden.

3. Duur van de stage

Het inwerken van een medewerker kost tijd, zo werkt dat bij een stagiair ook. Hoe langer een stagiair bij je bedrijf stageloopt, hoe beter deze stagiair zijn of haar draai vindt en hoe hoger diens toegevoegde waarde wordt. Logischerwijs kun je over een langere periode meer werk verzetten en een groter, complexer onderzoek uitvoeren. Als richtlijn kun je daarom aanhouden: hoe langer de stage, hoe hoger de vergoeding.

4. Opleidingsrichting

In sommige markten, zoals de IT- en technieksector, is waardevol talent erg schaars. Het is voor deze studenten relatief gemakkelijk om aan een stageplaats te komen. Zoals aangeven is de hoogte van de stagevergoeding niet de belangrijkste reden om een stageplaats te kiezen, maar het kan natuurlijk wel meespelen in de keuze, net zoals dat bij de keuze van een baan meespeelt. In markten waarin studenten schaarser zijn, gebruiken bedrijven de stagevergoeding om de concurrentieslag om interessante talenten te winnen. Een passende regel om te volgen is dus: hoe schaarser het talent, hoe hoger de stagevergoeding die gemiddeld betaald wordt.

Concrete cijfers

De belangrijkste factoren bij het bepalen van de stagevergoeding zijn het opleidingsniveau, het type stage, de stageduur en de opleidingsrichting. We hebben deze factoren samengevat in onderstaande tabel en daarbij een richtlijn gegeven voor de hoogte van de stagevergoedingen die veelal gegeven worden. Je kunt hiermee voor jezelf bepalen welke hoogte van stagevergoeding bij jullie bedrijf en stageopdracht past.

  Hbo-niveau   Universitair niveau

Snuffelstage*
  €50 – €150               –

Meeloopstage*
  €175 – €350   €200 – €375

Afstudeerstage /
onderzoeksstage*
  €200 – €450   €225 – €500

* We gaan hierbij uit van een fulltime stage (5 dagen per week)

Aanvullend op de stagevergoeding: reiskosten

Hbo en wo studenten hebben voor de nominale lengte van hun studie, plus één extra jaar, recht op een studenten OV. Stagiaires zijn daardoor normaliter in het bezit van een studenten OV kaart, waarmee zij gratis kunnen reizen. Het is in dit geval dan ook niet gebruikelijk om een reisvergoeding voor woon-werkverkeer te geven. Heeft de student geen gratis OV-kaart of ligt jullie bedrijf erg afgelegen, waardoor het slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dan kun je overwegen de stagiair hiervoor een tegemoetkoming te geven. Dit kan in de vorm van een vast bedrag per maand, een reiskaart voor het OV, of een vergoeding per kilometer. Je kunt hierbij de gebruikelijke regeling binnen jullie organisatie als uitgangspunt nemen, of de vier factoren meewegen die we in deze blog beschrijven.

Jullie stagevergoeding bepalen

Het is dus zeer gebruikelijk en soms zelfs noodzakelijk om een stagevergoeding te geven voor de inzet van de stagiair. Je bent het echter niet wettelijk verplicht, tenzij het is vastgelegd in je cao. Goede stagiairs zijn zeer waardevol, dus ons advies: laat je mate van waardering blijken in de vorm van een nette stagevergoeding.

Heb je moeite met het vinden van goede stagiairs voor jouw organisatie? Wij helpen je graag aan het beste talent. Benieuwd hoe? Lees hier mee over onze werkwijze of neem direct contact met ons op!

Waarom stagiairs een toegevoegde waarde zijn voor jouw organisatie

Twijfel je of het een goed idee is om een stagiair in dienst te nemen? Of heb je in het verleden al met stagiairs gewerkt, maar heb je het gevoel dat je nog niet echt de vruchten hebt kunnen plukken van hun aanwezigheid? Er zijn verschillende punten waarop stagiairs van meerwaarde kunnen zijn voor een organisatie.

Projecten oppakken waar medewerkers niet aan toekomen

Je kent het wel: al je medewerkers zitten overvol met projecten, waardoor werkzaamheden die jullie als bedrijf graag op willen pakken, blijven liggen. Denk aan onderzoeken om nieuwe business te genereren, een efficiëntieslag maken in de productie of je huidige medewerkers een hoop administratieve rompslomp uit handen te nemen. Kortom: projecten die jullie werk in de toekomst een stuk gemakkelijker maken, maar waarvoor je nu niet de ruimte of middelen hebt om een medewerker beschikbaar te stellen. In deze gevallen biedt een slim geworven stagiair, voorzien van een goed inwerktraject én de juiste begeleiding, uitkomst. Afhankelijk van de zwaarte van de opdracht en de werkzaamheden die verder opgepakt dienen te worden kan een meewerk stagiair (tweede- of derdejaars student) of afstudeer stagiair (laatstejaars student) uitkomst bieden. Deze student komt een half jaar lang vier tot vijf dagen per week jullie team versterken én zorgt ervoor dat jullie flinke stappen kunnen zetten in projecten waar jullie anders niet aan toekomen.

Een stroom aan nieuwe ideeën

Talent dat voor het eerst voet zet binnen je organisatie kijkt met een frisse blik naar processen of diensten die bij jullie vanzelfsprekend én al jaren hetzelfde zijn. Uiteraard is dit bij iedere nieuwe medewerker het geval, maar een student die nog weinig ervaring heeft, is ook nog niet bevuild met de routine uit de praktijk. Met hun nieuwe kijk zien zij punten waarop nog winst of efficiëntie te behalen valt. Laat studenten tijdens hun stageperiode dus vooral meedenken met strategische beslissingen, procesoptimalisatie, coomunicatieverbeteringen én productontwikkeling. Wie weet komen zij met dingen waar jullie zelf niet (meer) aan denken. Naast hun frisse blik leren studenten op school ook nieuwe technieken én methodes waar jullie als bedrijf misschien nog niet bekend mee zijn of nog niet mee gewerkt hebben. Zo leert een student niet alleen iets van jullie ervaring, maar kunnen zij ook jullie ogen openen om een innovatieslag te maken. Een win-win-situatie!

Kennismaken met toekomstige medewerkers

Het werken met stagiairs is dé manier om kennis te maken met potentiële werknemers. Je krijgt als organisatie gedurende vijf tot zes maanden, tegen relatief lage kosten (een stagevergoeding is immers niet te vergelijken met een (start)salaris), de kans om talent van dichtbij mee te maken. Het ervaren van de persoonlijkheid, het geleverde werk en de manier van werken biedt een unieke kans: het zorgt ervoor dat je de tijd krijgt om een toekomstige medewerker perfect te kunnen beoordelen voor je deze voor langere tijd aanneemt. Gelijktijdig krijgen studenten tijdens hun stage ook de kans om jullie werkomgeving te ervaren. Deze wederzijdse kennismaking is een groot voordeel dat zeker niet onderschat mag worden. Gaan jullie met elkaar een dienstverband aan, dan weet je immers zeker dat je een uitstekende kandidaat aanneemt en dat deze kandidaat daadwerkelijk zijn carrière wil starten bij jullie organisatie. Een bijkomende bonus is dat jullie nieuwe medewerker direct inzetbaar is, doordat de inwerkperiode al achter de rug is. De kans op een lange, vruchtbare en succesvolle samenwerking stijgt daardoor aanzienlijk.

Laat dat talent niet lopen!

Wanneer je het juiste talent aan jullie organisatie weet te binden, de stagiair voorziet van een passende opdracht en takenpakket én de juiste begeleiding, zorg je ervoor dat jullie stagiair een meerwaarde is voor het team en de organisatie. Genoeg argumenten om een stagiair in dienst te nemen toch?! Nu die passende stagiair nog vinden. Weet je niet waar je moet beginnen of wil je gewoon eens sparren? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder! Benieuwd naar onze werkwijze? Lees hier hoe wij voor jou de beste stagiairs werven!

Tips & tricks voor het opstellen van jouw cv

Een goed cv is erg belangrijk. Samen met jouw motivatiebrief geeft het namelijk vaak de doorslag voor een bedrijf om je wel of niet uit te nodigen op sollicitatiegesprek. Veel sollicitanten vinden het echter lastig om een goed cv op te stellen. Daarom helpen we jou daar graag een handje bij door wat tips en tricks met je te delen.

Verplaats je in je potentiële werkgever

Het is belangrijk om je, bij het opstellen van jouw cv, te verplaatsen in je potentiële werkgever. Wat is relevant voor de functie waarnaar je solliciteert en wat niet? Zet de relevante zaken in een cv van maximaal twee A4’tjes en laat overbodige zaken weg.

Algemene gegevens

Begin je cv met een duidelijk overzicht van wie je bent en hoe je te bereiken bent. Noem in ieder geval: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, nationaliteit, telefoonnummer en e-mailadres. Zo hoeft de recruiter niet te gissen naar wie hij of zij voor zich heeft en hoe je te bereiken bent.

Studie

Geef een duidelijk overzicht van de studies die je gevolgd hebt en welke diploma’s je behaald hebt. Daarbij kun je ook cursussen en certificaten opnemen. Denk daarbij aan wat relevant is voor jouw sollicitatie. Waar jij op de basisschool hebt gezeten is weinig relevant, maar welke bachelor of master je afgerond hebt des te meer.

Werkervaring

Een werkgever wil graag een medewerker met werkervaring. Ben je pas net actief op de arbeidsmarkt en solliciteer je naar een stage of eerste baan. Jouw jarenlange ervaring in de supermarkt laat zien dat jij ook tijdens jouw studie werkervaring hebt opgedaan. Daarnaast kan ook ervaring in stages, projecten of andere banen jouw helpen om jezelf neer te zetten als een aantrekkelijke kandidaat voor de functie. Besteed dus zorg aan het netjes uitwerken van deze ervaring.

Nevenactiviteiten / Extra curriculaire activiteiten

Ben jij tijdens je studie actief geweest als bestuurslid van een studie- of sportvereniging? Of heb jij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gedaan? Vermeld dit dan onder het kopje nevenactiviteiten. Over het algemeen worden nevenactiviteiten door werkgevers gewaardeerd, omdat het laat zien dat je extra taken op je neemt. Vraag je echter wel steeds af of het relevant is voor de functie waarnaar je solliciteert. Denk bij nevenactiviteiten ook aan business courses en belangrijke (sport) competities.

Talenkennis

Onder het kopje talenkennis zet je de talen die je beheerst. Maar hierbij een onderscheid tussen gesproken en geschreven vaardigheden. Geef het niveau aan met behulp van classificaties, bijvoorbeeld ´moedertaal´, ´uitstekend´, ´goed´ en ´redelijk´. Bij voorkeur geef je jouw niveau aan met behaalde niveaus door middel van certificaten. Dat zet jouw kennis nog meer kracht bij. Houd het overzichtelijk door bijvoorbeeld een tabel te gebruiken.

Vrije tijd en persoonlijke eigenschappen

Onderscheid jezelf door een aantal persoonlijke eigenschappen te noemen die voor jou kenmerkend zijn. Verkoop jezelf alsof je een merk bent en bedenk wat jouw kernwaarden zijn. Noem er niet te veel, tussen de 3 en 5 is gemiddeld. Deze kernwaarden moet je namelijk ook kunnen benoemen met voorbeelden in een gesprek. Blijf hierbij oprecht en vermijd negatieve eigenschappen, maar prijs jezelf niet helemaal de hemel in en pas op dat je niet in clichés vervalt. Onder dit kopje is bovendien plaats voor het noemen van enkele hobby’s. Op deze manier krijgt je potentiële werkgever een beeld van jouw persoonlijkheid. Let ook hier op dat je het professioneel en beperkt houdt.

Computervaardigheden

Computervaardigheden zoals typecursussen en kennis van Microsoft worden tegenwoordig als vanzelfsprekend gezien. Vermeld daarom onder het kopje computervaardigheden alle Microsoft Office programma’s onder één kopje en benoem afzonderlijk kennis van overige software en programma’s, zoals statistiekprogramma’s, ontwerpprogramma´s, Google, SEO, SEA of programmeertalen juist wel specifiek. Daar kun jij jezelf mee onderscheiden

Referenties

Referenties laten zien dat je niets te verbergen hebt en dat je open kaart wilt spelen. Een referent is iemand die uit ervaring toelichting kan geven over jouw functioneren. Vraag wel altijd aan deze persoon of deze het goed vindt dat je zijn of haar contactgegevens op je cv vermeldt. Vermeld bij referenties altijd de naam, het bedrijf, de functie, contactgegevens en jullie zakelijke relatie. Hoewel het niet de voorkeur heeft, kun je ook volstaan met ‘Referenties: op aanvraag’. Zorg dan wel dat je ook echt over referenties beschikt!

Lay-out

Zorg ervoor dat jouw cv professioneel en overzichtelijk is. Besteed daarom aandacht aan de opmaak. Zo laat je een positieve indruk achter. Het heeft bovendien de voorkeur dat jij jouw cv in pdf-vorm in plaats van een Word bestand aanlevert.

Overzicht

Een goed cv begint voor recruiters bij overzicht. Is je cv onoverzichtelijk, slordig of rommelig, dan is de kans groot dat de recruiter niet eens de moeite neemt om je cv en bijbehorende sollicitatiebrief te lezen. Wees consequent in de manier van uitlijnen, je regelafstand en een leesbaar lettertype. Gebruik kopjes (groter lettertype of dik gedrukt) en witregels om het leesgemak te vergroten en zorg dat het geheel rustig en professioneel oogt.

Creativiteit

Indien je naar een functie solliciteert waarbij creativiteit belangrijk is, kun je (enigszins) van bovenstaande regels afwijken. Probeer op een originele, creatieve manier jezelf te onderscheiden, maar zorg dat het geheel professioneel blijft. Vraag je af wat bij de bedrijfscultuur past. Hoe creatief dient je cv te zijn? Kies je alleen voor een opvallende opmaak, gebruik je een tijdlijn of maak je iets grafisch met Photoshop of InDesign? Misschien is in dit geval ook het bijvoegen van een portfolio gewenst.

Aan de slag

Met een professioneel cv maak je meteen een eerste goede indruk. Begeleid indien gevraagd met een korte motivatie waarin je nog wat meer over jezelf en de reden voor jouw sollicitatie toelicht.

Het sollicitatiegesprek: jouw lichaamshouding is een belangrijke factor

Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Super! Maar hoe ga je die functie in de wacht slepen? In tegenstelling tot wat je misschien verwacht, vormt niet jouw verhaal, maar je lichaamshouding de belangrijkste factor die bepaalt of jij wordt aangenomen. In deze blog geven we je een aantal tips over wat je het beste wel of juist niet kunt doen om die felbegeerde stage of baan te bemachtigen!

 1. Neem een lichaamshouding aan die belangstellend en ontspannen overkomt. Ga rechtop zitten en kijk de persoon (of personen) tegenover je zo veel mogelijk aan. Zorg er te allen tijde voor dat je niet onderuitgezakt gaat zitten.
 2. Het is belangrijk dat je een geïnteresseerde houding aanneemt. Interesse kun je invullen door bijvoorbeeld met je schouders richting de gesprekspartner te bewegen.
 3. Gebruik je armen om jouw verhaal kracht bij te zetten met bijvoorbeeld handgebaren. Dit komt zelfverzekerd over. Door je armen op je stoel leuning te leggen neem je een houding aan die dit vergemakkelijkt .
 4. Kruis nooit je armen, dit geeft een signaal af van weerstand of geslotenheid, daar zit jouw toekomstige (stage)werkgever niet op te wachten.
 5. Houd het gesprek dynamisch. Knikken met je hoofd, maar ook handgebaren kunnen aangeven dat jij je op je gemak voelt en dat je makkelijk praat.
 6. Bouw je lichaamsbewegingen geleidelijk op en kijk naar je gesprekspartner. Door je eigen bewegingen aan te passen aan die van je gesprekspartner kun je nooit te veel doen, zorg er wel voor dat het natuurlijk blijft en je geen toneelstukje op gaat voeren.

Let op, ga nooit met je stoel schuiven, trommelen met je vingers op tafel of schoppen tegen een tafelpoot, gegarandeerd dat dit zal zorgen voor irritatie bij je interviewer.

Wat zijn de do’s en don’ts voor jouw lichaamstaal tijdens een sollicitatiegesprek?

Do’s

 • Recht zitten
 • Handgebaren ter ondersteuning van je verhaal
 • Knikken
 • Een open houding aannemen
 • De interviewer(s) aankijken
 • De interviewer(s) spiegelen

Don’ts

 • Onderuitgezakt zitten
 • Een gesloten houding aannemen (armen over elkaar)
 • Met je stoel gaan schuiven
 • Trommelen met je vingers op tafel
 • Naar beneden kijken
 • Friemelen aan je kleding, vingers, de tafel, etc.

Neem deze tips in acht en zorg dat jouw lichaamshouding een positief effect heeft op de interviewers. Zorg voor een goede voorbereiding en doe jezelf niet anders voor dan je bent. Zo sleep jij die te gekke functie in de wacht!

Open sollicitatie? Aandachtspunten bij het schrijven van jouw brief

Heb je eindelijk een bedrijf gevonden waar je heel graag wilt solliciteren, blijken ze geen vacatures open te hebben staan. Niet getreurd, je kunt altijd een open sollicitatiebrief sturen! Hoe deze eruit ziet en wat de verschillen zijn met een gerichte sollicitatiebrief? Je leest het hier.

Open- versus gerichte sollicitatiebrief

Een open sollicitatiebrief heeft een ander karakter dan een gerichte sollicitatiebrief. Bij een open sollicitatiebrief is er geen concrete vacaturetekst waarop je kunt inspelen en weet je niet over welke eigenschappen een kandidaat dient te beschikken. Een nadeel is dat je hier zelf achter moet zien te komen óf dat je dit zelf moet inschatten. Daarnaast dien je in een open sollicitatiebrief heel duidelijk te zijn in datgene waarnaar je op zoek bent. Wat voor soort functie ambieer je? Gaat je voorkeur uit naar een fulltime of parttimebaan? Daartegenover staat één groot voordeel van een open sollicitatiebrief: er zijn hoogstwaarschijnlijk minder sollicitanten. Hierdoor valt jouw brief meer op!

Contact opnemen

Om te achterhalen of er wellicht toch passende vacatures openstaan, is het verstandig om eerst de website van de organisatie te bekijken. Staan hier geen vacatures vermeld, neem dan telefonisch contact op met het bedrijf. Als dan blijkt dat er momenteel geen vacatures openstaan, vraag dan of men verwacht dat dit de komende tijd verandert. Indien er toch een vacature openstaat die je aanspreekt, probeer dan telefonisch zoveel mogelijk informatie over de functie te vergaren, evenals de naam van de persoon waar je de brief aan kunt richten. Wellicht kom je iets te weten over de vaardigheden en eigenschappen die voor de baan vereist zijn. Al deze informatie kun je gebruiken bij het schrijven van je open sollicitatiebrief.

Actieve houding

Het is aan te raden om je brief af te sluiten met een zin waarin je aangeeft dat je zelf contact met hen op zal nemen, indien je binnen een termijn van twee weken niks van hen hebt vernomen. Na deze genoemde termijn neem je contact op om te informeren naar de stand van zaken. Blijf hierbij formeel en geduldig. Het bellen naar een bedrijf, zowel voor het vergaren van informatie als voor het informeren naar de stand van zaken, laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent. Het geeft blijk van een actieve houding.

Toekomst

Ook indien een bedrijf momenteel geen passende functie heeft openstaan, is het toch nuttig om een sollicitatiebrief te sturen. Als jouw brief en cv goed in elkaar zitten, is de kans groot dat de recruiter jouw brief zal bewaren. Mocht er in de toekomst een vacature vrij komen die aansluit bij jouw sollicitatiebrief, dan zal jouw brief weer tevoorschijn gehaald worden. Laat je dus niet afschrikken door het feit dat er momenteel geen vacatures op de website staan!