Hoe voorkom je dat jouw sollicitanten afhaken tijdens de sollicitatieprocedure? Wij delen de belangrijkste oorzaken.

Vol verwachting ben je de sollicitatieprocedure van jouw vacature gestart. De sollicitaties druppelen binnen en jij investeert tijd en energie in het selecteren van de geschikte kandidaat die een verrijking is voor jullie team en organisatie. Je wilt kosten wat kost voorkomen dat die goede kandidaat tijdens het sollicitatieproces afhaakt of zelfs helemaal niet meer reageert (bekend onder de term ghosting, 83% van de recruiters geeft aan hier wel eens last van te hebben). Maar hoe doe je dat? Wij delen de belangrijkste redenen waarom kandidaten afhaken, zodat jij dit in jouw sollicitatieproces kunt voorkomen.

(Te) laat reageren

De meeste goede kandidaten wedden bij het solliciteren op een stage of baan niet op één paard. Ze hebben meerdere sollicitaties tegelijk lopen en vaak zelfs de luxepositie dat ze bij meerdere bedrijven op gesprek mogen komen. Zorg dus dat jij boven op het proces zit. Reageer snel en zit ook anderen binnen jullie organisatie achter de broek aan om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Verplaats jezelf eens in de kandidaat. Wat zou jij denken of doen wanneer je pas na lange tijd een reactie krijgt op jouw sollicitatie of op het gesprek dat je hebt gehad? Maakt dat die werkgever de meest aantrekkelijke keuze? Reageren hoeft uiteraard niet a-la-minute, maar laat een kandidaat geen dagen of zelfs weken wachten. Kandidaten tussen de 18 en 34 jaar geven immers aan vaker af te haken omdat ze het sollicitatieproces te lang of te stroperig vinden. Duurt het allemaal toch net iets langer? Laat dit dan eerlijk aan de kandidaat weten, hoe meer duidelijkheid je verschaft, hoe groter de kans op begrip.

Onjuiste en/of onvolledige informatie

Zorg dat je de kandidaat altijd voorziet van de juiste informatie. Ben open over het sollicitatieproces en kom daarbij niet met verrassingen zoals een extra gesprek, een onverwacht assessment of een gesprek met andere personen dan aangekondigd. Door transparant te zijn over het proces op je recruitmentsite, in je vacaturetekst en/of de bevestigingsmail die een kandidaat ontvangt na diens sollicitatie, weet een kandidaat precies wanneer hij of zij een reactie kan ontvangen. Een datum of locatie van een interview kan natuurlijk veranderen, maar het is niet handig om daar last minute mee te komen. Zie er ook op toe dat de informatie in je vacaturetekst accuraat is. Met negatieve verrassingen ten aanzien van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, werktijden en werkzaamheden werk je ghosting in de hand. Kandidaten willen graag weten waar ze aan toe zijn en één van jouw voornaamste opgaven is om dat gedurende het gehele proces zeker te stellen. Doe je dit niet dan denkt een kandidaat al snel: als dit al niet zo gaat als beloofd, dan zal dat tijdens mijn stage of werkverband vast ook het geval zijn…

Kandidaten onpersoonlijk behandelen

Persoonlijke aandacht is voor een sollicitant van groot belang in het sollicitatieproces. Wanneer jij als recruiter of manager iedereen behandelt als een nummertje dan zullen kandidaten afhaken. De kandidaat wil een positief gevoel krijgen bij jullie bedrijf, speel hier dus op in. Ben oprecht, betrokken en eerlijk. Door jezelf ook als tegenpartij kwetsbaar op te stellen geef je een authentiek beeld af, wat sympathie zal opwekken bij de kandidaat. Denk ook aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling waar jij een kandidaat bij kan helpen. Een sollicitatieproces werkt immers twee kanten op. Jullie willen als bedrijf de beste kandidaat, maar ook die kandidaat moet ‘verleid’ worden om voor jullie organisatie te kiezen. Uit onderzoek blijkt dat kandidaten een arrogante of ongeïnteresseerde houding van een recruiter als reden noemen voor hun ghosting gedrag. Wanneer de communicatie tussen de kandidaat en de recruitmentafdeling niet soepel verloopt, werk je dit gedrag in de hand. Stel de kandidaat centraal, ga de dialoog aan en leer elkaar echt kennen. Ben transparant in je communicatie en zorg voor een prettige candidate journey, zo verklein je de kans dat je goede kandidaten kwijtraakt tijdens het sollicitatieproces.

De bedrijfscultuur komt niet overeen met de verwachtingen

Voor een kandidaat is naast een uitdagende functie, diens ontwikkelmogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden, ook jullie bedrijfscultuur van groot belang. Hij of zij wil immers met plezier naar het werk gaan, een fijn team om zich heen hebben en zichzelf thuis voelen. Als organisatie probeer je hier met je employer branding een beeld van te schetsen. Je laat medewerkers aan het woord op je website en/of socials, deelt sollicitatie-ervaringen en geeft informatie over het onboardingsproces. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat dit beeld ook een afspiegeling is van de werkelijkheid. Een sollicitant heeft liever een eerlijk verhaal met minder positieve kanten, zodat hij hiervan op de hoogte is en zelf een afweging kan maken of dat past, dan hier later onverwacht achter te komen. Wanneer een kandidaat op gesprek komt, een rondleiding op kantoor krijgt, kennismaakt met het team of online reviews leest, waarbij het vooraf geschetste beeld totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan zal deze ook in een vergevorderd recruitmentstadium alsnog afhaken. Iets dat je natuurlijk wilt voorkomen.

Voorkom dat kandidaten afhaken tijdens jouw sollicitatieprocedure

Feit blijft dat niet iedere kandidaat bij jullie bedrijf past. Wanneer er geen match is met de vacature of jullie bedrijfscultuur, is een langdurige werkrelatie onbegonnen werk. Maar wanneer je wel die potentiële topper in de pijplijn hebt zitten, wil je voorkomen dat deze afhaakt door slechte communicatie of een mismatch met de boodschap die jullie (online) afgeven. Want naast het feit dat je goede kandidaten kwijtraakt, heeft het afhaken van kandidaten een negatief effect op jullie candidate experience en daarmee op jullie werkgeversimago. Wil je verder aan de slag met jullie candidate experience? Lees dan deze blog met tips om jullie candidate experience te verbeteren.

De stage wenslijst van studenten: 12 dingen die ze belangrijk vinden bij het kiezen van hun stageplaats

Universum, een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau, heeft in de Verenigde Staten een onderzoek gedaan onder ruim 65.000 studenten, om in kaart te brengen wat zij belangrijk vinden bij hun keuze voor een stage. Iedere student is gevraagd om een top drie aan te geven, daaruit kwamen onderstaande 12 punten naar voren. Wij zien veel overlap met de wensen van Nederlandse studenten en delen deze inzichten dus graag met je!

De 12 punten die studenten belangrijk vinden bij het kiezen van een stage

1. Mogelijkheden voor een fulltime baan na de stage
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (51%) de mogelijkheden die een bedrijf kan bieden voor een fulltime baan ná de stage, het belangrijkste vindt bij het kiezen van hun stage. Studenten zien dus graag toekomstperspectief en kun je dat bieden, dan heb je dus een streepje voor. En zeg nu zelf, na een positieve stageperiode van beiden kanten, samen deze werkrelatie voortzetten is voor beide partijen een mooie uitkomst toch!

2. Oriënteren op carrièremogelijkheden
Een stage is voor studenten de uitgelezen kans om kennis te maken met het werkveld en te ontdekken hoe hun toekomstige functie er uit kan zien. 42% van de studenten ziet een stage dan ook als belangrijke mogelijkheid om zich te oriënteren op een carrière richting een toekomstige baan.

3. CV versterken met een mooie referentie
Zodra zij de arbeidsmarkt op gaan hebben studenten nog weinig werkervaring, waardoor zij de ervaring die ze wel hebben graag uitlichten op hun CV. Bij het kiezen van hun stage denken studenten daarom al een stap verder dan hun stage zelf, namelijk aan het bemachtigen van hun eerste baan. 29% van de studenten ziet een stage als een uitgelezen kans om referenties te krijgen die hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt aantrekkelijker maken.

4. Uitdagende opdracht voor stage of afstuderen
20% vindt een uitdagende opdracht van belang tijdens hun stageperiode. Studenten willen werken aan opdrachten die er toe doen. Daar kun je kandidaten op winnen. Misschien een open deur, maar een student wordt niet warm van dossiers wegwerken, koffie halen of de ‘rotklusjes’ opknappen die al jaren zijn blijven liggen.

5. Flexibele werkomstandigheden
19% van de respondenten hecht waarde aan flexibele werkomstandigheden. Vanuit hun studie zijn studenten niet gewend om 40 uur per week op kantoor, aan een machine of achter de computer te zitten. Ze combineren hun studie met sporten, bijbaantjes, familie, vrienden en andere hobby’s. Ook al verandert er natuurlijk veel aan hun dagritme tijdens de stageperiode, studenten waarderen het wanneer er ruimte is voor flexibiliteit en afwisseling.

6. Goede stagevergoeding (verwijzing blog)
Een stagevergoeding geven is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd, voor 18% van de respondenten is een goede stagevergoeding van belang in het keuzeproces. Studenten hebben vaste lasten die ze ook tijdens hun stageperiode dienen te betalen. Door de vele uren die ze bij jullie maken hebben ze misschien minder tijd (en soms ook energie) voor hun bijbaantje, terwijl hun vaste lasten hetzelfde blijven. Daarom zien ze graag iets terug voor hun inzet. Wat een reële stagevergoeding is? Wij hebben een blog geschreven dat je helpt om de hoogte van jullie stagevergoeding te bepalen.

7. Mogelijkheid tot het opbouwen van hun netwerk
Voor 16% van de studenten speelt de mogelijkheid tot het op- of uitbouwen van hun netwerk een belangrijke rol bij het kiezen van hun stage. Ook dit kun je zien als voorbereiding op de toekomst. Door tijdens een stageperiode de mogelijkheid te hebben om contacten te leggen met medewerkers van verschillende afdelingen en misschien zelfs met externe partijen, bouwen studenten aan een netwerk waar zij in de toekomst veel profijt van kunnen hebben.

8. Goede begeleiding
Een kundige begeleider is voor 15% van de studenten van belang in hun keuze voor een stage. Stagelopen is spannend en nieuw voor studenten. Ze moeten wennen aan jullie bedrijf, de werkzaamheden of opdracht en het werkveld. Goede begeleiding is daarbij een belangrijke factor en helpt zowel bedrijf als student. Een stagiair die zich thuis voelt en raad weet met diens werkzaamheden en opdracht, daar plukken jullie beiden de vruchten van.

9. Contact met klanten of leveranciers
13% van de studenten vindt het belangrijk dat zij tijdens de stageperiode de mogelijkheid krijgen om contact te hebben met klanten of leveranciers. Natuurlijk is het afhankelijk van de opdracht of dit mogelijk is, maar een student echt mee te laten draaien binnen jullie bedrijf en ook de ruimte te geven om contact te hebben met externe partijen, zorgt voor waardering, een realistisch beeld van werken bij jullie bedrijf en de kans om zichzelf ook op het vlak van professionele communicatie te ontwikkelen.

10. Inspirerende collega’s
12% van de respondenten geeft aan veel waarde te hechten aan het hebben van inspirerende collega’s. Tijdens een stage heeft een student de kans om veel te leren van collega’s die (al jaren) actief zijn in dit beroepenveld. Waardevolle informatie en ervaringen waar een student in dienst toekomstige carrière veel profijt van kan hebben. Bovendien wordt iedere stagewerkdag vele malen leuker met inspirerende collega’s.

11. Werken in teamverband
Studenten geloven sterk in samenwerking en zijn vanuit hun studie ook gewend om veel in teamverband te werken. Logisch dus dat de mogelijkheid om in teamverband te kunnen werken voor 11% van de respondenten een belangrijke rol speelt bij het kiezen van hun stageplaats. Door in teamverband te werken kunnen studenten beter op hun sterkte ingezet worden, zichzelf beter ontwikkelen en meer uit hun stage halen.

12. Internationale aspecten in de stage
10% vindt de aanwezigheid van internationale aspecten in hun stage van belang in hun keuze. Veel studenten zijn Europees of werelds georiënteerd en doen graag zoveel mogelijk internationale ervaring op tijdens hun studietijd. Dat zie je terug in de vele internationale uitwisselingen en reizen, maar dus ook bij de wens voor een internationale component tijdens stages. Dit kan met een stageplaats in het buiteland, maar ook tijdens een stage in binnenslands. Denk dan bijvoorbeeld aan het contact met internationale collega’s en andere externe internationale partijen of het bezoeken van een vestiging in het buitenland.

Hoe speel je als bedrijf in op de stagewensenlijst van studenten?

Door bij het samenstellen van je stage rekening te houden met deze 12 factoren en ze actief te benoemen in je vacaturetekst, op je website en socials zorg je ervoor dat jullie stageplaats(en) aantrekkelijker worden voor studenten. Dit zal leiden tot meer (passende) sollicitaties, een grotere kans om goede kandidaten voor je te winnen en daarmee een grotere toegevoegde waarde van jullie stagiair! Heb je moeite met het opstellen van pakkende vacaturetekst? In deze blog geven we tips om een aansprekende en seo vriendelijke vacaturetekst te ontwikkelen en hier kun je onze kantenklare vacature template downloaden!