Je candidate experience verbeteren? Zorg met deze tips voor een goed werkgeversimago!

Het begrip candidate experience staat al jaren op menig prioriteitenlijstje van recruiters en hiring managers. Er worden stappen gezet, maar nog te vaak hebben we de neiging om door ons drukke werkschema te vervallen in slordige patronen. Gevaarlijk voor het imago van je bedrijf, iets dat van aanzienlijk belang is bij de keuze een werkgever. Uit onderzoek van Indeed naar het keuzegedrag van kandidaten blijkt immers dat 60% van de werkzoekenden aangeeft dat hun beslissing om te solliciteren bij een bedrijf wordt beïnvloed door de reputatie van het bedrijf. Is jullie candidate experience op orde? Met deze tips kun je dat controleren en waar nodig processen verbeteren.

Hoe ontwikkel je een goede candidate experience?

Een goede candidate experience creëer je door zorg te dragen voor je gehele recruitmentproces. Van ontwikkeling van de vacature, het wervingsproces tot het daadwerkelijk aannemen van de kandidaat en de onboarding. Wij geven een aantal praktische tips om een goede basis te leggen voor het verbeteren van jullie candidate experience.

1. Ontwikkeling van de vacature

Door een aansprekende, persoonlijke en overzichtelijke vacaturetekst op te stellen geef je kandidaten een duidelijk beeld van de functie waarop ze solliciteren. Let daarbij op de volgende punten:

 • Spreek kandidaten direct aan en kies een schrijfstijl die past bij jullie bedrijf. Geef inzicht in jullie bedrijfscultuur.
 • Geef antwoord op de vraag: waarom is dit dé vacature waarop ik MOET solliciteren? Deel jullie USP’s.
 • Geef een duidelijke omschrijving van de functie, het profiel dat je zoekt en wat jullie de kandidaat bieden.
 • Geef inzicht in het sollicitatieproces en ben hierin het liefst zo volledig mogelijk. Zo weet de kandidaat waar hij of zij aan toe is. Kom deze belofte vervolgens ook na.
 • Geef duidelijk aan bij wie de kandidaat terecht kan voor vragen over de vacature.

Een uitgebreide uitleg ontvangen over hoe jij een optimale vacaturetekst opstelt? Download hier onze vacature template.

2. Het wervingsproces

Nadat je de vacature ontwikkeld hebt, deze hebt uitgezet op vacaturebanken, onderwijsinstellingen en eventueel extra onder de aandacht hebt gebracht met een campagne, ga je sollicitaties ontvangen van kandidaten. Om een goede candidate experience te verzorgen is het belangrijk dat je iedereen netjes van een reactie voorziet. Hierin zijn een aantal fases te onderscheiden:

Bevestiging van de sollicitatie

Dat begint al bij het ontvangen van een sollicitatie. Stuur de kandidaat direct een bevestiging per mail, zodat deze weet dat de sollicitatie goed is aangekomen. Het gemakkelijkste is om hiervoor een autoresponder in te stellen. Houd er rekening mee dat je dit zo persoonlijk mogelijk maakt, onder meer door de naam van de kandidaat uit te lezen. Een goede tip is om hier ook nogmaals de sollicitatieprocedure te benoemen en verwachtingen qua reactietijd te managen. Dan is dit voor de kandidaat meteen overzichtelijk en weet deze waar hij of zij aan toe is.

Kandidaten afwijzen

Met sollicitanten gaan afwijzingen gepaard. Geef iedere kandidaat een reactie en maak ook deze zo persoonlijk mogelijk. Kijk daarbij naar de fase waarin je een kandidaat afwijst. Wijs je iemand na screening direct af dan volstaat een korte toelichting (via mail of WhatsApp). Maar heb je al telefonisch contact met iemand gehad of is deze zelfs al op (een eerste) gesprek geweest. Dan is het wel zo netjes om de kandidaat telefonisch te woord te staan en een uitgebreidere toelichting te geven op diens afwijzing.

Kandidaten door laten gaan naar een volgende fase van het proces

Doordat je kandidaten inzicht geeft in het sollicitatieproces is het belangrijk dat je jezelf ook aan de gestelde data en termijnen houdt. Voorzie een kandidaat uiterlijk op het beloofde moment van een reactie. Laat kandidaten duidelijk weten in welke fase ze zich bevinden en wat er van hen verwacht wordt: moeten ze zich voorbereiden met een assessment? Is het interview telefonisch of in persoon? Hoe laat? En met wie? Allemaal vragen waar kandidaten tijdig antwoord op willen. Houd kandidaten niet onnodig aan het lijntje, stel jezelf professioneel op als bedrijf en voorzie kandidaten van de juiste informatie.

Sollicitatiegesprekken

Een kruisverhoor is allesbehalve prettig tijdens een sollicitatiegesprek. Natuurlijk wil je testen of de kandidaat bij de functie past, maar bied deze ook de ruimte om eigen vragen te stellen. Luister naar deze vragen en vraag zelf ook door. Het heet niet voor niets een sollicitatiegesprek ????. Met zo’n gesprek geef je een belangrijk signaal af van jullie bedrijf, de sfeer en hoe jullie met personeel omgaan. Laat kandidaten ook hier niet onnodig wachten en zorg dat de kandidaat ook echt een gesprek heeft met de beloofde personen. Natuurlijk is het belangrijk om de kandidaat te ‘testen’, maar zet deze niet onnodig voor het blok en wimpel iemand zeker niet af. Het gevoel dat de kandidaat overhoudt van jullie gesprek heeft een groot effect op jullie imago als bedrijf.

3. Het aannemen van kandidaten

Wanneer je na de sollicitatiegesprekken de juiste kandidaat gevonden hebt is het tijd om deze een aanbieding te doen. Ben ook hierin altijd duidelijk zodat de kandidaat weet waar hij of zij aan toe is en schep geen valse verwachtingen. Kom je beloftes wat betreft arbeidsvoorwaarden uit eerdere gesprekken na en zorg voor een professioneel contract. Geef de kandidaat de ruimte om dit door te nemen en erover na te denken. Door ook hierover met elkaar in gesprek te blijven heb je de grootste kans op een succesvolle afloop en een positief gevoel bij beide partijen.

4. Onboarding van medewerkers

Het contract is getekend dus de medewerker kan beginnen. Ook hier is het devies: duidelijkheid. Wanneer wordt de medewerker waar verwacht, waarop kan hij of zij zich alvast voorbereiden en met wie zijn de eerste week afspraken nodig. Is er een speciaal onboarding programma of kan de medewerker met andere zaken een gemakkelijke en overzichtelijke start geboden worden? Zorg er in ieder geval dat op voorhand duidelijk is waar de medewerker de eerste tijd mee aan de slag kan en wat er van hem of haar verwacht wordt. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat de faciliteiten zoals een laptop, computer, werkplek, telefoon, toegangen, et cetera geregeld zijn voordat de nieuwe medewerker begint.

Een positieve candidate experience werkt

Neem bovenstaande tips mee in je recruitmentproces en zorg ervoor dat kandidaten een positieve ervaring overhouden aan de arbeidsmarktcommunicatie met jullie bedrijf. Dit geven ze door aan vrienden en familie, wat een positief effect heeft op het imago van jullie bedrijf. En dat betaalt zich terug!

Op zoek naar het beste talent voor jouw organisatie? Wij helpen je graag, maak kennis met onze dienstverlening!

Uitleg van de drie meest voorkomende type hbo stages

Begin september én begin februari starten ieder collegejaar de reguliere stageperiodes voor hbo studenten. Maar met al die verschillende soort stages, kan het lastig zijn om te bepalen wat voor soort stage het beste aansluit bij jouw behoefte. Vooraf de juiste keuze maken voorkomt veel ellende tijdens de stage, zowel voor jou als voor de student. Wij lichten in deze blog daarom de drie meest voorkomende type hbo stages toe en bespreken daarbij ook de voor- en nadelen.

1. Snuffelstage (oriëntatiestage)

De snuffelstage, ook wel een oriëntatiestage genoemd, is gericht op een eerste kennismaking met beroepswerkzaamheden. Je laat studenten kennismaken met je bedrijf en het vakgebied waarin ze studeren. De snuffelstage komt niet op alle hbo’s voor en is met name bedoeld voor eerste- en tweedejaarsstudenten. Een snuffelstage duurt meestal tussen de twee en negen weken.

Het voordeel van een snuffelstagiair is dat deze (bijna) volledig ter beschikking staat om mee te werken binnen je organisatie. Zij hoeven namelijk geen grote opdracht uit te voeren namens de onderwijsinstelling. Studenten die een dergelijke stage zoeken, zitten echter vaak nog in de eerste fase van hun studie, zijn nog jong en hebben weinig werkervaring. Veel begeleiding is dus nodig voor de stagiair en deze kan daardoor alleen basiswerkzaamheden verrichten. De duur van de stage is bovendien zeer beperkt. Voordat de student echt goed is ingewerkt, is deze alweer vertrokken.

2. Meeloopstage of meewerkstage (ervaringsstage)

De meeloopstage (ervaringsstage, ook wel meewerkstage genoemd) komt met name voor onder derdejaars hbo studenten. Je ziet ook steeds vaker dat universiteiten dit type stages aanbieden (of dat wo-studenten hier zelf voor kiezen) zodat studenten praktijkervaring opdoen. Je laat tijdens een meeloopstage studenten meewerken binnen jouw organisatie. Gemiddeld genomen staan de meeloopstagiairs 50% tot de beschikking om mee te werken binnen je organisatie en dienen zij 50% te besteden aan een bepaalde stageopdracht. Dit kan per onderwijsinstelling verschillen en uiteraard heb je er ook zelf een stem in wanneer je jouw stagevacature met een potentiële stagiair bespreekt. De verhouding meewerken-opdracht kan daardoor ook liggen op 60/40% of 70/30%. Of misschien wil je juist wel meer focus op de opdracht leggen. Een meeloopstage duurt gemiddeld tussen de 16 en 20 weken, maar er zijn ook onderwijsinstellingen die studenten driekwart- of een heel studiejaar stage laten lopen om zo nog meer praktijkervaring op te doen. Zorg er wel voor dat de eisen vanuit de onderwijsinstelling duidelijk zijn. Door deze vooraf goed te bespreken kom je niet voor verrassingen te staan wanneer de stagiair al volop aan het werk is.

Het voordeel van meeloopstagiaires is dat deze vaak meer dan de helft van de tijd ter beschikking staan om mee te werken binnen je organisatie. Gezien de stage vaak 20 weken (of zelfs langer) duurt, kun je de stagiair ook grotere en meer structurele taken uit laten voeren. Voor veel studenten is een meeloopstage de eerste stage die ze lopen. Hierdoor zijn ze nog niet gewend aan volledige werkweken en hele dagen achter een computer of machine zitten. Zorg dus voor goede begeleiding en voldoende (afwisselende) taken. Op deze manier haalt zowel de student als jullie bedrijf de meeste waarde uit de stageperiode.

3. Afstudeerstage (onderzoeksstage)

Ter afsluiting van hun studie dienen studenten een afstudeerstage (ook wel onderzoeksstage genoemd) te lopen. In het geval van wo-studenten heet dit vaak een thesis waarmee zij hun bachelor of master afronden. Er zijn (op het hbo) twee verschillende type afstudeerstages: een afstudeeropdracht en een afstudeeronderzoek. Een afstudeeropdracht is normaliter een praktijkgerichte (interne) onderzoeksopdracht die ze voor jouw bedrijf uit kunnen voeren. Bij een afstudeeronderzoek voert de stagiair een (externe) onderzoeksopdracht uit die jullie bedrijf meer inzicht geeft over nieuwe materie. Het is dus met name afhankelijk van de vraagstelling vanuit jouw bedrijf wat je de student kunt bieden. Tijdens de afstudeerstage besteden de stagiaires de volledige tijd aan de opdracht of het onderzoek en hebben zij in principe niet tot nauwelijks de ruimte om mee te werken binnen je organisatie. Vind je het als bedrijf belangrijk dat de afstudeerstagiaire ook meewerkt dan dien je daarover duidelijke afspraken te maken, maar mogelijk past een derdejaars stagiair in dat geval beter.

Veel studenten zien de afstudeerstage als bekroning op hun studie en doen hun uiterste best om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ze hebben al de nodige ervaring opgebouwd en zijn daardoor prima in staat een goede opdracht op te leveren die waardevol is voor je organisatie. Afstudeerders zijn in staat om zelfstandig te werken en hebben wat minder begeleiding nodig dan een meeloopstagiair. Je krijgt inzicht in de kwaliteiten van de stagiair en kunt de beste stagiairs behouden (als starter of trainee) voor je organisatie. Let wel op dat in deze fase van de studie de eisen vanuit de onderwijsinstelling groter zijn. Een opdracht of onderzoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, anders wordt deze niet goedgekeurd. Het is belangrijk om hier tijdig met de student (en eventueel diens mentor of begeleider) over in gesprek te gaan zodat zowel de student als jij tijdens of na de stageperiode niet voor verassingen komen te staan.

Start je zoektocht naar de juiste stagiair

De invulling van de verschillende type stages verschilt enorm per onderwijsinstelling. Ook zijn de eisen verschillend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de minimale grootte van een bedrijf of afdeling, het niveau van een begeleider, bepaalde taken, het ontwikkelen van competenties, het opstellen van doelen en het vergroten van literaire kennis. Wil je over passende stagiaires beschikken, dan is het belangrijk om je goed in te lezen en voor het type stage te kiezen dat bij jullie behoeften en mogelijkheden aansluit. Zo heb je maximaal plezier van jullie stagiairs.

Twijfel je over welk type stage het beste bij jouw situatie aansluit? We adviseren je graag. Neem direct contact met ons op of lees meer over onze werkwijze.

Het COVID-19 virus legt de samenleving grotendeels plat, maar studenten zijn wel degelijk op zoek naar een stageplaats voor september

Het coronavirus heeft grote impact op ons dagelijks leven. We worden gedwongen zo veel mogelijk thuis te werken, sociaal contact te mijden en op gepaste afstand van elkaar te blijven. Achter de schermen proberen bedrijven en scholen zo veel mogelijk werkzaamheden door te zetten, zij het digitaal. De toekomst laat zich moeilijk voorspellen, maar we merken dat hogescholen en universiteiten zo veel mogelijk zaken door laten gaan. Examens vinden waar mogelijk plaats en lessen worden digitaal gegeven. Studenten willen zo min mogelijk studievertraging oplopen en zijn daarom al nu al bezig met het zoeken naar een stageplaats voor september. De manier waarop je stagiairs werft zal echter anders zijn dan anders. Dit zijn onze tips voor een succesvolle werving en selectie van stagiairs en deze bijzondere tijd.

1. De beste stagiairs hebben als eerste hun stageplaats gevonden

Natuurlijk wil je een stagiair die echt van toegevoegde waarde is voor jouw bedrijf. Besef dat dit toptalent al vroeg begint met het zoeken naar een stageplaats, ook in deze onzekere tijden. Zij zijn met hun toekomst bezig en willen zich binden aan een bedrijf dat hen kan helpen zichzelf optimaal te ontwikkelen. Dit talent wil hun stageplaats al maanden voor de startdatum rond hebben. Zorg er als bedrijf voor dat je dit talent niet misloopt, door het ontwikkelen van jullie stage vacature nu vooruit te schuiven. Wil jij straks een uitstekende student op jouw stage, begin dan vijf tot zes maanden voor de startdatum met het ontwikkelen van jouw stageopdrachten.

2. Zorg voor een duidelijke opdrachtomschrijving

Studenten willen zo veel mogelijk duidelijkheid in hun zoektocht naar een stageplaats. Biedt hen dit in de vorm van een overzichtelijke vacaturetekst inclusief duidelijke opdrachtomschrijving. Geef een zo volledig mogelijk beeld van het onderzoek dat de stagiair kan doen en/of welke werkzaamheden hij of zij op mag gaan pakken. Maak meteen duidelijk om wat voor soort stage het gaat en voeg daar een duidelijke omschrijving van het profiel van de stagiair aan toe. Zo zorg je ervoor dat zo veel mogelijk relevante kandidaten solliciteren op jullie stageplaats. Heb je moeite met het opstellen van een sterke stagevacaturetekst? In deze blog geven we je een aantal handige tips.

3. Werf je stagiairs digitaal

In deze tijd van zo min mogelijk sociaal contact zijn stage evenementen, speeddates en bedrijvenbeurzen geen optie voor het werven van stagairs. Dat maakt digitaal werven en selecteren noodzakelijk. Gelukkig zijn hier er talloze mogelijkheden voor, zoals sociale media, LinkedIn search en online advertising. Daar kun je heel gericht jong talent mee bereiken. Voor ons is dit gemeengoed bij het werven, in combinatie met ons netwerk, maar voor velen betekent het een omschakeling. Misschien voor jou ook wel. Bedenk dan goed hoe je dit het beste aan kunt pakken en houd er rekening mee dat je een advertentiebudget of specifiek account nodig hebt om voldoende bereik te genereren.

4. Digitaliseer je selectieproces

Een persoonlijk sollicitatiegesprek op locatie past niet in deze tijd. Dat vraagt dus om wat creativiteit. Misschien meer voor jou dan voor de student. Die doet immers al niet anders dan digitaal communiceren. Wij merken dat studenten erg snel reageren via Whatsapp. Dit werkt een stuk efficiënter dan mailen of bellen bij het maken van afspraken of het beantwoorden van korte vragen. Natuurlijk blijft het gewenst om een sollicitatiegesprek te voeren en elkaar daarbij ook in beeld te zien. Oplossingen zoals Skype, Facetime, Whereby en Whatsapp video helpen daarbij. Wil je de student nog verder testen op bepaalde skills? Denk dan eens na over een assessment of andere opdracht die de kandidaat op afstand uit kan voeren. Dit bied je een extra kans om te beoordelen wat voor vlees je in de kuip hebt en de juiste stagiair te selecteren.

Heb je behoefte aan stagiairs binnen jullie organisatie?

Wacht dan niet langer met het formuleren van opdrachten, taken en profielen en ga aan de slag met de digitale werving. Zo loop je toptalent niet mis! Lukt het je zelf niet om goede kandidaten te vinden? Wij helpen je graag aan het beste talent voor jouw stageplaats(en). Benieuwd hoe? Maak kennis met onze werkwijze!

Zo schrijf je wervende en SEO optimale stagevacature teksten!

Voor veel bedrijven is het lastig om goede stagiairs te vinden. Hiervoor zijn een aantal oorzaken te benoemen. Zo weten veel recruiters niet welke kanalen ze in moeten zetten, is er veel concurrentie van andere stagebedrijven en wordt er te weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van een aansprekende en zoekmachine-vriendelijke vacaturetekst. Een goede vacatureomschrijving maken kost tijd, maar zorgt er wel voor dat je significant meer (passende) sollicitaties ontvangt. In deze blog delen wij 6 tips die jou helpen om een aansprekende vacaturetekst voor jouw stage te ontwikkelen.

1. Zorg voor een aansprekende vacaturetitel

Het effect van een aansprekende vacaturetitel wordt onderschat. De benaming die het bedrijf intern gebruikt, wordt vaak ook extern als functietitel gebruikt. Echter is het de vraag of dit de student überhaupt iets zegt. Wil je op vacaturebanken én Google gevonden worden, dan is een goede vacaturetitel, passend bij de doelgroep, heel belangrijk. Maar hoe ziet een goede vacaturetitel er dan wel uit? Verwerk deze punten en je zult zien dat het aantal sollicitaties stijgt.

 • Benoem de studierichting in de titel. Door de studierichting te benoemen, zorg je direct voor herkenning bij relevante studenten en worden zij getriggerd om verder te lezen.
 • Vermeld wat voor type stage het is. Geef in de titel aan dat het om een ‘afstudeerstage’ of ‘meeloopstage’ gaat. Dit geeft een kandidaat direct duidelijkheid en hiermee voorkom je dat er studenten solliciteren die naar een ander type stage op zoek zijn.
 • Zorg voor een aansprekende en duidelijke titel. Probeer de student te triggeren om verder te lezen. Noem je bedrijfsnaam en locatie in de titel en voeg werkzaamheden, onderzoek componenten of skills toe. Bijvoorbeeld: Afstudeerstage bedrijfskunde in Weert – marktonderzoek voor nieuwe producten Syntegon, of Meeloopstage werktuigbouwkunde Eindhoven – optimalisatie parameters Bosch security camera’s. Een student krijgt zo een beter beeld van de stageplaats en diens nieuwsgierigheid wordt gewekt om verder te lezen. Let wel op dat je de titel niet te lang maakt, want dan haken studenten sneller af.

2. De beste stagevacatures hebben een wervende intro

De student heeft op basis van de vacaturetitel besloten je stagevacature te openen. Je hebt daarna grofweg 6 seconden om hem of haar te overtuigen verder te lezen. Begin dus niet met een langdradig verhaal over je bedrijf, maar kom direct to-the-point en deel de USP’s van je stage. De eerste alinea moet voor studenten namelijk altijd de volgende vraag beantwoorden: waarom is dit dé stagevacature waarop ik MOET solliciteren? Bovendien gebruiken vacaturebanken en ook Google de intro vaak als beschrijving bij het zoekresultaat, als je dat niet apart instelt. Wees creatief, spreek de student persoonlijk aan en zorg voor een duidelijke omschrijving.

3. Zorg voor structuur in de vacaturetekst

De tekst van je stagevacature dient logisch opgebouwd, overzichtelijk en persoonlijk te zijn. Onderstaande punten helpen je daarbij:

 • Gebruik kopjes, zoals ‘jouw werkzaamheden/opdracht’, ‘wie wij zoeken’ en ‘wat wij jou bieden’. Geef daarnaast kort aan wat je bedrijf of organisatie doet en met wie de student contact op kan nemen voor vragen of om te solliciteren. Werk met een duidelijk format: door één lijn te trekken in de opbouw en kopjes maak je jouw vacatures herkenbaar voor kandidaten, wat bijzonder belangrijk is als je meerdere stagevacatures beschikbaar hebt.
 • Spreek de kandidaat direct aan. Gebruik zoveel mogelijk ‘je’ en spreek vanuit de wij-vorm over je bedrijf. Dit maakt je verhaal persoonlijk en identificeerbaar. Bovendien verlaagt het de drempel tot het leggen van contact.
 • Maak gebruik van bulletpoints. Opsommingtekens zorgen voor overzicht. De digitale revolutie heeft ervoor gezorgd dat er oneindig veel informatie beschikbaar is. Met name studenten en starters op de arbeidsmarkt scannen artikelen en vacatures in rap tempo.
 • Maak je verhaal niet te lang, want dan haken studenten af. Kom snel to-the-point en zorg ervoor dat je de belangrijkste informatie in de vacature plaatst. Je wil studenten triggeren om te solliciteren of meer informatie op te vragen.

4. Beschrijf duidelijk de werkzaamheden en/of opdracht van de stage

Het belangrijkste in de keuze van studenten voor een stage is dat de opdracht en/of de werkzaamheden bij hem of haar passen. Studenten willen weten waar ze aan toe zijn en welke taken ze mogen oppakken. Probeer dit zo concreet mogelijk te beschrijven. Maak je verhaal levendig en duidelijk. En pas op voor het gebruik van termen die jullie intern hanteren maar studenten niets zeggen. Daarnaast heb je ook te maken met de eisen van onderwijsinstellingen. Die keuren niet zomaar elke opdracht goed, waardoor een student niet aan de stage mag beginnen. Zorg dus voor een passende beschrijving van de opdracht en benoem uitdagende werkzaamheden die passen bij het studieprofiel dat je zoekt. Studenten zijn hier erg mee bezig en wegen het zwaar mee in hun keuze. Stel jezelf beschikbaar om bij twijfel van de kandidaat te schakelen met hem of haar, of met de stagecommissie van diens onderwijsinstelling.

5. Vermeld in de vacature alleen relevante informatie

Door zo volledig mogelijk te zijn in je informatievoorziening, zorg je ervoor dat je studenten aantrekt die goed bij de stage én bij je bedrijf passen. Je wil namelijk geen tijd besteden aan sollicitaties van kandidaten die komen van een verkeerde opleiding, een ander niveau hebben of die op zoek zijn naar een ander type stage. De volgende informatie mag niet ontbreken in je vacaturetekst:

 • Het gevraagde onderwijsniveau van de stagiair;
 • Relevante opleidingen die aansluiten op je vacature;
 • De duur van de stage;
 • De startdatum van de stage;
 • De soort stage (meeloopstage, afstudeerstage of anders);
 • De stagevergoeding (of een indicatie daarvan);
 • Of het een fulltime of parttime stage betreft;
 • Vereiste hard- en soft skills (programma- en talenkennis, persoonlijkheid, etc.);
 • Wat jullie doen als bedrijf;
 • Hoe jullie bedrijfscultuur is;
 • Aan welke taken de student mag werken;
 • Hoe de afdeling en begeleiding eruit ziet.

6. Gebruik de juiste zoekwoorden in je stagevacature

Bij het schrijven van een goede vacaturetekst en het kiezen van een passende titel, bepaal je eerst welke zoekwoorden van belang zijn. Op welke woorden zoekt de doelgroep die voor jou relevant is? Het woord “elektrotechniek” met een “k” zorgt voor andere resultaten als “electrotechniek” met een “c” of als electrical engineering. Kijk dus eens op Google welke zoekwoorden veel voorkomen, of maak gebruik van de Google Keyword Planner. Kies hieruit de belangrijkste termen en verwerk die in jouw titel en vacaturetekst, maar overdrijf het niet. Je wilt natuurlijk niet dat het gebruik van zoekwoorden ten koste gaat van de leesbaarheid van je stagevacature.

Ons advies is om de voornaamste zoekwoorden voor je vacature te verwerken in onderstaande punten (op je eigen website). Dat heeft het beste effect op de vindbaarheid van jouw stage:

 • De vacaturetitel (kop)
 • De tussenkopjes (headers, oftewel: h2, h3, h4, maar plaats ze niet in allemaal)
 • Het eerste deel van je vacaturetekst
 • De url
 • De title-tag
 • De metatag-description
 • Een alt-tag van een afbeelding, als die in je vacature past

Aan de slag met jouw vacaturetekst voor jouw stage!

Het gaat tegenwoordig, naast een leuke stage, ook om de vindbaarheid van jouw vacature. Zorg er daarnaast voor dat studenten getriggerd worden jouw stageomschrijving te bekijken, dat ze deze gemakkelijk kunnen scannen en snel begrijpen waarom het interessant is om bij jou stage te komen lopen. Moeite om een goede stage vacaturetekst op te stellen? Download hier onze vacature template! Hulp nodig bij de werving van jouw stagiairs? Neem eens contact met ons op. We helpen je graag!