Wat geef ik een hbo of wo stagiair voor stagevergoeding?

Stagiairs zijn om meerdere redenen erg waardevol voor je organisatie. Hoewel uitdaging in de stage en goede begeleiding voor studenten het voornaamste zijn, stellen zij een stagevergoeding ook erg op prijs. Studeren kost immers geld. Maar hoe hoog dient deze stagevergoeding te zijn? We geven je hiervoor graag een aantal richtlijnen.

Wil je studenten belonen voor hun inzet en gemotiveerd houden, dan is het belangrijk dat je goed nadenkt over de hoogte van de stagevergoeding die je uitkeert. Bij het bepalen van de hoogte van deze vergoeding kun je rekening houden met een aantal factoren:

1. Het type stage

Er bestaan verschillende type stages, zoals een snuffelstage, meeloopstage, afstudeerstage of onderzoekstage. Een snuffelstage vindt over het algemeen plaats in het eerste of tweede jaar van een hbo opleiding en is erop gericht om studenten kennis te laten maken met het vakgebied waarin ze studeren. Bij een meeloopstage staat het meewerken binnen de organisatie centraal. Dit type stage vindt gebruikelijk in het tweede of derde jaar van de studie plaats. Een afstudeerstage of onderzoeksstage is het slotstuk van de studie en vindt daarom plaats in het laatste jaar van de opleiding. In deze stage staat het uitvoeren van een onderzoek centraal en is er geen of minder ruimte om mee te werken binnen de organisatie. Het is gebruikelijk een hogere stagevergoeding te geven, naarmate studenten zich verder in hun studie bevinden. Ze hebben dan immers meer kennis en ervaring en kunnen daardoor van grotere toegevoegde waarde zijn voor jullie bedrijf.

2. Opleidingsniveau

Waar er bij het salaris van medewerkers rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau, zie je dat ook terug bij de hoogte van de stagevergoeding. Een universitaire stagiair kan complexere problemen oplossen dan een student op hbo-niveau. Het is dan ook gebruikelijk om studenten op een hoger opleidingsniveau een hogere stagevergoeding te bieden.

3. Duur van de stage

Het inwerken van een medewerker kost tijd, zo werkt dat bij een stagiair ook. Hoe langer een stagiair bij je bedrijf stageloopt, hoe beter deze stagiair zijn of haar draai vindt en hoe hoger diens toegevoegde waarde wordt. Logischerwijs kun je over een langere periode meer werk verzetten en een groter, complexer onderzoek uitvoeren. Als richtlijn kun je daarom aanhouden: hoe langer de stage, hoe hoger de vergoeding.

4. Opleidingsrichting

In sommige markten, zoals de IT- en technieksector, is waardevol talent erg schaars. Het is voor deze studenten relatief gemakkelijk om aan een stageplaats te komen. Zoals aangeven is de hoogte van de stagevergoeding niet de belangrijkste reden om een stageplaats te kiezen, maar het kan natuurlijk wel meespelen in de keuze, net zoals dat bij de keuze van een baan meespeelt. In markten waarin studenten schaarser zijn, gebruiken bedrijven de stagevergoeding om de concurrentieslag om interessante talenten te winnen. Een passende regel om te volgen is dus: hoe schaarser het talent, hoe hoger de stagevergoeding die gemiddeld betaald wordt.

Concrete cijfers

De belangrijkste factoren bij het bepalen van de stagevergoeding zijn het opleidingsniveau, het type stage, de stageduur en de opleidingsrichting. We hebben deze factoren samengevat in onderstaande tabel en daarbij een richtlijn gegeven voor de hoogte van de stagevergoedingen die veelal gegeven worden. Je kunt hiermee voor jezelf bepalen welke hoogte van stagevergoeding bij jullie bedrijf en stageopdracht past.

  Hbo-niveau   Universitair niveau

Snuffelstage*
  €50 – €150               –

Meeloopstage*
  €175 – €350   €200 – €375

Afstudeerstage /
onderzoeksstage*
  €200 – €450   €225 – €500

* We gaan hierbij uit van een fulltime stage (5 dagen per week)

Aanvullend op de stagevergoeding: reiskosten

Hbo en wo studenten hebben voor de nominale lengte van hun studie, plus één extra jaar, recht op een studenten OV. Stagiaires zijn daardoor normaliter in het bezit van een studenten OV kaart, waarmee zij gratis kunnen reizen. Het is in dit geval dan ook niet gebruikelijk om een reisvergoeding voor woon-werkverkeer te geven. Heeft de student geen gratis OV-kaart of ligt jullie bedrijf erg afgelegen, waardoor het slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dan kun je overwegen de stagiair hiervoor een tegemoetkoming te geven. Dit kan in de vorm van een vast bedrag per maand, een reiskaart voor het OV, of een vergoeding per kilometer. Je kunt hierbij de gebruikelijke regeling binnen jullie organisatie als uitgangspunt nemen, of de vier factoren meewegen die we in deze blog beschrijven.

Jullie stagevergoeding bepalen

Het is dus zeer gebruikelijk en soms zelfs noodzakelijk om een stagevergoeding te geven voor de inzet van de stagiair. Je bent het echter niet wettelijk verplicht, tenzij het is vastgelegd in je cao. Goede stagiairs zijn zeer waardevol, dus ons advies: laat je mate van waardering blijken in de vorm van een nette stagevergoeding.

Heb je moeite met het vinden van goede stagiairs voor jouw organisatie? Wij helpen je graag aan het beste talent. Benieuwd hoe? Lees hier mee over onze werkwijze of neem direct contact met ons op!

Waarom stagiairs een toegevoegde waarde zijn voor jouw organisatie

Twijfel je of het een goed idee is om een stagiair in dienst te nemen? Of heb je in het verleden al met stagiairs gewerkt, maar heb je het gevoel dat je nog niet echt de vruchten hebt kunnen plukken van hun aanwezigheid? Er zijn verschillende punten waarop stagiairs van meerwaarde kunnen zijn voor een organisatie.

Projecten oppakken waar medewerkers niet aan toekomen

Je kent het wel: al je medewerkers zitten overvol met projecten, waardoor werkzaamheden die jullie als bedrijf graag op willen pakken, blijven liggen. Denk aan onderzoeken om nieuwe business te genereren, een efficiëntieslag maken in de productie of je huidige medewerkers een hoop administratieve rompslomp uit handen te nemen. Kortom: projecten die jullie werk in de toekomst een stuk gemakkelijker maken, maar waarvoor je nu niet de ruimte of middelen hebt om een medewerker beschikbaar te stellen. In deze gevallen biedt een slim geworven stagiair, voorzien van een goed inwerktraject én de juiste begeleiding, uitkomst. Afhankelijk van de zwaarte van de opdracht en de werkzaamheden die verder opgepakt dienen te worden kan een meewerk stagiair (tweede- of derdejaars student) of afstudeer stagiair (laatstejaars student) uitkomst bieden. Deze student komt een half jaar lang vier tot vijf dagen per week jullie team versterken én zorgt ervoor dat jullie flinke stappen kunnen zetten in projecten waar jullie anders niet aan toekomen.

Een stroom aan nieuwe ideeën

Talent dat voor het eerst voet zet binnen je organisatie kijkt met een frisse blik naar processen of diensten die bij jullie vanzelfsprekend én al jaren hetzelfde zijn. Uiteraard is dit bij iedere nieuwe medewerker het geval, maar een student die nog weinig ervaring heeft, is ook nog niet bevuild met de routine uit de praktijk. Met hun nieuwe kijk zien zij punten waarop nog winst of efficiëntie te behalen valt. Laat studenten tijdens hun stageperiode dus vooral meedenken met strategische beslissingen, procesoptimalisatie, coomunicatieverbeteringen én productontwikkeling. Wie weet komen zij met dingen waar jullie zelf niet (meer) aan denken. Naast hun frisse blik leren studenten op school ook nieuwe technieken én methodes waar jullie als bedrijf misschien nog niet bekend mee zijn of nog niet mee gewerkt hebben. Zo leert een student niet alleen iets van jullie ervaring, maar kunnen zij ook jullie ogen openen om een innovatieslag te maken. Een win-win-situatie!

Kennismaken met toekomstige medewerkers

Het werken met stagiairs is dé manier om kennis te maken met potentiële werknemers. Je krijgt als organisatie gedurende vijf tot zes maanden, tegen relatief lage kosten (een stagevergoeding is immers niet te vergelijken met een (start)salaris), de kans om talent van dichtbij mee te maken. Het ervaren van de persoonlijkheid, het geleverde werk en de manier van werken biedt een unieke kans: het zorgt ervoor dat je de tijd krijgt om een toekomstige medewerker perfect te kunnen beoordelen voor je deze voor langere tijd aanneemt. Gelijktijdig krijgen studenten tijdens hun stage ook de kans om jullie werkomgeving te ervaren. Deze wederzijdse kennismaking is een groot voordeel dat zeker niet onderschat mag worden. Gaan jullie met elkaar een dienstverband aan, dan weet je immers zeker dat je een uitstekende kandidaat aanneemt en dat deze kandidaat daadwerkelijk zijn carrière wil starten bij jullie organisatie. Een bijkomende bonus is dat jullie nieuwe medewerker direct inzetbaar is, doordat de inwerkperiode al achter de rug is. De kans op een lange, vruchtbare en succesvolle samenwerking stijgt daardoor aanzienlijk.

Laat dat talent niet lopen!

Wanneer je het juiste talent aan jullie organisatie weet te binden, de stagiair voorziet van een passende opdracht en takenpakket én de juiste begeleiding, zorg je ervoor dat jullie stagiair een meerwaarde is voor het team en de organisatie. Genoeg argumenten om een stagiair in dienst te nemen toch?! Nu die passende stagiair nog vinden. Weet je niet waar je moet beginnen of wil je gewoon eens sparren? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder! Benieuwd naar onze werkwijze? Lees hier hoe wij voor jou de beste stagiairs werven!